Pels Rijcken

Wij zijn Pels Rijcken. Ons advocaten- en notarissenkantoor is
gespecialiseerd in het leveren van hoogwaardig juridisch maatwerk voor toonaangevende cliënten zoals de Nederlandse Staat, provincies en gemeenten, toezichthouders en grote (inter)nationale ondernemingen.

Privacy en de bescherming van persoonsgegevens is een thema dat volop de aandacht krijgt. Terecht ook. De toenemende digitalisering brengt niet alleen gemakken, maar ook risico's met zich mee.

De noodzaak om persoonsgegevens te beschermen wordt alsmaar groter en daar heeft ook de nationale en Europese wetgever aandacht voor. Met de toepassing van de AVG in het vooruitzicht is dit het moment voor organisaties om hun bedrijfsvoering in te richten op de nieuwe verordening. Wie deze verordening heeft gelezen zal het beamen: er komt een hoop af op organisaties die volledig compliant willen en moeten zijn.

Met een team van experts in het bestuursrecht, ICT en arbeidsrecht heeft Pels Rijcken alle veranderingen en vereisten van de verordening voor overheden en bedrijven in kaart gebracht. Wij weten tot welke acties de wet- en regelgeving dwingen. Graag gaan wij met u in gesprek over de privacyaspecten binnen uw organisatie en lichten wij de nieuwe privacy-eisen overzichtelijk en behapbaar toe. Zo gaat u goed geïnformeerd de veranderingen tegemoet, zonder vervelende verrassingen achteraf.

Als partner van Privacyweb bieden wij expertise in de vorm van advies en schriftelijke bijdragen die op de kennisportal kunnen worden teruggevonden.

Auteurs


T: +31 70 5153 8300
E:
W: https://www.pelsrijcken.nl/

Artikelen

Wetsvoorstel bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg ingediend bij de Tweede Kamer
Hoger beroep door bestuursorganen: voorkom procesbesluitstress!
Ook een bestuursrechtelijke weg voor schadevergoeding bij schending AVG
Waar moet mijn innovatie aan voldoen volgens de Autoriteit Persoonsgegevens?
Gezichtsverlies
De (on)mogelijkheden van het correctierecht onder de Wbp en de AVG
Voorstel: aanbieders van cryptovaluta komen onder DNB-toezicht te staan
Digitalisering en de overheid: een ongevraagd advies van de Raad van State
Het verzamelen van sensordata in de buitenruimte
Innovatie en de AVG
Privacy-inbreuken in het arbeidsrecht
Bent u al op de hoogte van de Meldplicht cybersecurity?​
Persoonsgegevens in de Verenigde Staten; stand van zaken
Controleren e-mailverkeer werknemer: waarschuw eerst!
Mag een werkgever de social media accounts van een sollicitant bekijken?
Cybersecurity: grote uitdaging voor zorginstellingen
Smart City: het belang van een stevig fundament
Onrechtmatige gegevensverstrekking: wel of geen bewijsuitsluiting?

Jurisprudentie

Sms- en WhatsApp-berichten vallen onder de Wob: hoe nu verder?
Het zijn van sekswerker is een bijzonder persoonsgegeven
Persoonsgegevens in besluitenlijsten: over de spanning tussen transparantie en privacy
Openbaar maken van namen en persoonlijke beleidsopvattingen; de Afdeling verheldert haar rechtspraak
Reisgegevens van studenten: persoonsgegevens, zakelijke gegevens of beide?
Geen openheid van zaken tijdens sollicitatie: ontslag gerechtvaardigd?