Pels Rijcken

Wij zijn Pels Rijcken. Ons advocaten- en notarissenkantoor is
gespecialiseerd in het leveren van hoogwaardig juridisch maatwerk voor toonaangevende cliënten zoals de Nederlandse Staat, provincies en gemeenten, toezichthouders en grote (inter)nationale ondernemingen.

Privacy en de bescherming van persoonsgegevens is een thema dat volop de aandacht krijgt. Terecht ook. De toenemende digitalisering brengt niet alleen gemakken, maar ook risico's met zich mee.

De noodzaak om persoonsgegevens te beschermen wordt alsmaar groter en daar heeft ook de nationale en Europese wetgever aandacht voor. Met de toepassing van de AVG in het vooruitzicht is dit het moment voor organisaties om hun bedrijfsvoering in te richten op de nieuwe verordening. Wie deze verordening heeft gelezen zal het beamen: er komt een hoop af op organisaties die volledig compliant willen en moeten zijn.

Met een team van experts in het bestuursrecht, ICT en arbeidsrecht heeft Pels Rijcken alle veranderingen en vereisten van de verordening voor overheden en bedrijven in kaart gebracht. Wij weten tot welke acties de wet- en regelgeving dwingen. Graag gaan wij met u in gesprek over de privacyaspecten binnen uw organisatie en lichten wij de nieuwe privacy-eisen overzichtelijk en behapbaar toe. Zo gaat u goed geïnformeerd de veranderingen tegemoet, zonder vervelende verrassingen achteraf.

Als partner van Privacyweb bieden wij expertise in de vorm van advies en schriftelijke bijdragen die op de kennisportal kunnen worden teruggevonden.

Auteurs


T: +31 70 5153 8300
E:
W: https://www.pelsrijcken.nl/

Artikelen

Waar moet mijn innovatie aan voldoen volgens de Autoriteit Persoonsgegevens?

Gezichtsverlies

De (on)mogelijkheden van het correctierecht onder de Wbp en de AVG

Voorstel: aanbieders van cryptovaluta komen onder DNB-toezicht te staan

Digitalisering en de overheid: een ongevraagd advies van de Raad van State

Het verzamelen van sensordata in de buitenruimte

Innovatie en de AVG

Privacy-inbreuken in het arbeidsrecht

Bent u al op de hoogte van de Meldplicht cybersecurity?​

Persoonsgegevens in de Verenigde Staten; stand van zaken

Controleren e-mailverkeer werknemer: waarschuw eerst!

Mag een werkgever de social media accounts van een sollicitant bekijken?

Cybersecurity: grote uitdaging voor zorginstellingen

Smart City: het belang van een stevig fundament

Onrechtmatige gegevensverstrekking: wel of geen bewijsuitsluiting?

Jurisprudentie

Sms- en WhatsApp-berichten vallen onder de Wob: hoe nu verder?

Het zijn van sekswerker is een bijzonder persoonsgegeven

Persoonsgegevens in besluitenlijsten: over de spanning tussen transparantie en privacy

Openbaar maken van namen en persoonlijke beleidsopvattingen; de Afdeling verheldert haar rechtspraak

Reisgegevens van studenten: persoonsgegevens, zakelijke gegevens of beide?

Geen openheid van zaken tijdens sollicitatie: ontslag gerechtvaardigd?