Loyens & Loeff

Loyens & Loeff is een toonaangevend advocatenkantoor met vestigingen in de Benelux en Zwitserland. Via deze vestigingen hebben cliënten toegang tot full-service dienstverlening van specialisten in Nederlands, Belgisch, Luxemburgs en Zwitsers recht.

Elk juridisch vraagstuk vraagt om maatwerk. Met een pragmatische aanpak en passie voor innovatieve oplossingen helpen wij u met elk juridisch vraagstuk dat u kunt tegenkomen bij het nationaal en internationaal zakendoen. Dankzij de breedte van onze juridische expertise en onze praktijkgrootte kunnen wij lokaal en internationaal op topniveau adviseren. Wij spelen in op uw behoefte, leveren kwaliteit en wel zo efficiënt mogelijk.

Het Loyens & Loeff Data Protection & Privacy team combineert de deskundigheid van diverse praktijkgroepen in onze vier thuismarkten (Nederland, België, Luxemburg en Zwitserland). Het team bestaat uit experts op het gebied van regelgeving omtrent privacy en gegevensbescherming vanuit verschillende jurisdicties en vanuit een belasting-, IT-, ondernemings-, mededingings-, financieel- en arbeidsrechtelijk perspectief.

Auteurs

Telefoonnummer: +31 10 224 61 64
E-mailadres: Joanne.Zaaijer@loyensloeff.com
Website: https://www.loyensloeff.com/nl/

Artikelen

Rechtbank plaatst vraagtekens bij de rechtmatigheid van het openbare karakter van het UBO-register
Concurrentievervalsing door schending privacyregels?
Privacy First vecht verplicht UBO-register aan
Het gebruik van biometrie: wanneer mag het wél?
Doorgiften na Schrems II: meer duidelijkheid
De kwalificatie van informatieverzoeken aan de overheid: niets is wat het lijkt
Digital finance-pakket: uitpakken met digitale transformatie voor financiële diensten (engels)
Het algoritmeregister, een nuttige oplossing voor de praktijk?
Wetsvoorstel om fraude te bestrijden in de zorg
Lessen van de Belastingdienst: denk aan de basis
Privacy Shield onderuit, gelukkig hebben we de modelcontracten nog
Wetsvoorstel UBO-register aangenomen
Een harde Brexit – impact op de AVG​
Nadere invulling Nederlands UBO-register
Autoriteit Persoonsgegevens start onderzoek naar etnisch profileren door de Belastingdienst
Wat de nieuwe aanpak van Horizontaal Toezicht betekent voor uw onderneming
Nieuwe eisen voor pseudonimisatiediensten en -dienstverleners (Ontwerp NEN 7524)
Het einde van de cookiewall
Verwerkingen van persoonsgegevens waaruit ras of etniciteit blijkt: slechts in uitzonderlijke gevallen toegestaan
Autoriteit Persoonsgegevens legt verwerkingsverbod op aan de Belastingdienst

Jurisprudentie

Het correctierecht en de procedure om persoonsgegevens te wijzigen in de basisregistratie personen
Immateriële schadevergoeding voor werknemer wegens schending AVG
De NS volgt het juiste spoor
Onderzoek naar wangedrag werkneemster niet in strijd met de AVG
Informatie op privételefoons valt (deels) onder de reikwijdte van de Wob
Stichting Museumkaart moet persoonsgegevens aan de Belastingdienst verstrekken
Bijenkorf biedt in procedure aan om gegevens over internetgedrag van onlineshopper over te leggen als bewijs

Nieuws

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) legt Uber boete op voor het overtreden van de meldplicht datalekken
Samenwerking AP en DNB vastgelegd in het kader van PSD2
UWV krijgt een last onder dwangsom voor het onvoldoende beveiligen van gezondheidsgegevens