Loyens & Loeff

Loyens & Loeff is een toonaangevend advocatenkantoor met vestigingen in de Benelux en Zwitserland. Via deze vestigingen hebben cliënten toegang tot full-service dienstverlening van specialisten in Nederlands, Belgisch, Luxemburgs en Zwitsers recht.

Elk juridisch vraagstuk vraagt om maatwerk. Met een pragmatische aanpak en passie voor innovatieve oplossingen helpen wij u met elk juridisch vraagstuk dat u kunt tegenkomen bij het nationaal en internationaal zakendoen. Dankzij de breedte van onze juridische expertise en onze praktijkgrootte kunnen wij lokaal en internationaal op topniveau adviseren. Wij spelen in op uw behoefte, leveren kwaliteit en wel zo efficiënt mogelijk.

Het Loyens & Loeff Data Protection & Privacy team combineert de deskundigheid van diverse praktijkgroepen in onze vier thuismarkten (Nederland, België, Luxemburg en Zwitserland). Het team bestaat uit experts op het gebied van regelgeving omtrent privacy en gegevensbescherming vanuit verschillende jurisdicties en vanuit een belasting-, IT-, ondernemings-, mededingings-, financieel- en arbeidsrechtelijk perspectief.

Artikelen

Een harde Brexit – impact op de AVG​

Nadere invulling Nederlands UBO-register

Autoriteit Persoonsgegevens start onderzoek naar etnisch profileren door de Belastingdienst

Nieuwe eisen voor pseudonimisatiediensten en -dienstverleners (Ontwerp NEN 7524)

Het einde van de cookiewall

Verwerkingen van persoonsgegevens waaruit ras of etniciteit blijkt: slechts in uitzonderlijke gevallen toegestaan

Autoriteit Persoonsgegevens legt verwerkingsverbod op aan de Belastingdienst

Jurisprudentie

Het correctierecht en de procedure om persoonsgegevens te wijzigen in de basisregistratie personen

Immateriële schadevergoeding voor werknemer wegens schending AVG

De NS volgt het juiste spoor

Onderzoek naar wangedrag werkneemster niet in strijd met de AVG

Informatie op privételefoons valt (deels) onder de reikwijdte van de Wob

Stichting Museumkaart moet persoonsgegevens aan de Belastingdienst verstrekken

Bijenkorf biedt in procedure aan om gegevens over internetgedrag van onlineshopper over te leggen als bewijs

Nieuws

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) legt Uber boete op voor het overtreden van de meldplicht datalekken

Samenwerking AP en DNB vastgelegd in het kader van PSD2

UWV krijgt een last onder dwangsom voor het onvoldoende beveiligen van gezondheidsgegevens