In Beweging

In de rubriek ‘In Beweging’ houden wij u op de hoogte van promoties, onderzoeken en carrièrestappen
binnen het sociaal domein. Bent u ook in beweging? Laat het ons weten!

Richard van Staden ten Brink per 1 september werken als Officier van Justitie bij het Openbaar Ministerie

Per 1 september stapt Richard van Staden ten Brink over van De Brauw Blackstone Westbroek naar het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie. Hij zal zich daar onder andere bezighouden met de opsporing en vervolging van fraudezaken. Bij De Brauw was Van Staden ten Brink werkzaam als partner advocaat. Hij leidde daar verschillende fraudeonderzoeken en verdedigde bedrijven in strafzaken. Hij heeft veel ervaring op het gebied van cybersecurity en databeveiliging.

Stefan Zrnic per april IT- en Privacy-advocaat bij BDO Legal

Sinds april 2019 is Stefan Zrnic werkzaam bij BDO Legal als IT- en Privacy-advocaat. Eerder gaf hij als IT- en Privacy-advocaat juridisch advies aan ilionx, een IT-dienstverlener die zich richt op digitale transformatie en digitaal werken. Ook was hij werkzaam bij het Openbaar Ministerie als beleidsmedewerker en parketsecretaris. Hij begon zijn carrière als juridisch medewerker bij Burgers en Ran Advocaten. Zrnic studeerde Straf- en strafprocesrecht aan de Universiteit Leiden.

Janneke Peters per april Privacy Officer bij gemeente Hilvarenbeek

Janneke Peters vervult sinds april 2019 de functie van Privacy Officer bij de gemeente Hilvarenbeek. Eerder was zij kennisbeheerder, Privacy Officer en klantadviseur bij woningcorporatie Zayaz te ’s-Hertogenbosch. In die rol handelde ze vraagstukken af met betrekking tot onderhoud, incasso, verhuur, mutatie en projecten.

Sabrina Westra Functionaris Gegevensbescherming en Beleidsmedewerker bij Zienn en Het Kopland

Sabrina Westra is sinds maart 2019 werkzaam bij Zienn en het Kopland, een samenwerkingsverband van twee organisaties dat zich inzet om dakloosheid en huiselijk geweld in Friesland, Groningen en Drenthe tegen te gaan. Westra neemt de taken van Functionaris Gegevensbescherming en Beleidsmedewerker op zich. Eerder werkte zij onder meer als kwaliteitsmedewerker bij Metis Privacy B.V. Ze studeerde Integrale veiligheid aan de NHL Hogeschool.

Xander Kollen per april IT Security Specialist bij Lely

Xander Kollen is sinds april 2019 werkzaam als IT Security Specialist bij Lely, een internationaal familiebedrijf in de agrarische sector. Eerder was hij als Privacy Officer verbonden aan het Haaglanden Medisch Centrum, waar hij zich richtte op onder andere gegevensverwerking, datalekken en de nieuwe privacywetgeving in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Kollen studeerde Information Security Management aan de Haagse Hogeschool.

Onno Adolfs sinds april Functionaris Gegevensbescherming bij Cordaan

Onno Adolfs is sinds april 2019 vanuit zorgsamenwerkingsverband SIGRA werkzaam als Functionaris Gegevensbescherming bij Cordaan, een aanbieder van diverse soorten zorg. Hij adviseert de instelling over wetgeving en regels omtrent privacy vanuit de Autoriteit Persoonsgegevens. Eerder was hij in dienst bij DPA Professionals als privacy-adviseur bij Aegon Nederland en was hij privacytrainer bij de gemeente Amsterdam. Adolfs studeerde onder meer Commerciële Economie aan de Hogeschool voor Economische Studies (HES) te Amsterdam.

Rudi Vandevyvere nieuwe Data Protection Officer bij Privacy Office

Rudi Vandevyvere is aangesteld als nieuwe Data Protection Officer bij Privacy Office. In deze rol adviseert hij ondernemingen over nieuwe Europese voorschriften met betrekking tot de beveiliging van persoonsgegevens. Eerder was hij werkzaam als Data Protection Officer bij La-On Lawyers te Antwerpen. Vandevyvere studeerde Toegepaste Economische Wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen.

Astrid Sixma per maart 2019 overgestapt naar Kennedy Van der Laan

Astrid Sixma is sinds maart 2019 werkzaam bij advocatenkantoor Kennedy Van der Laan, waar zij zich als advocaat richt op IT- en privacy gerelateerde juridische vraagstukken. Zij is gespecialiseerd in IT-recht en adviseert leveranciers en afnemers van IT-projecten. Eerder was zij advocaat IT & Privacy bij advocatenkantoor NautaDutilh, waar zij cliënten adviseerde en procedeerde over onder andere IT-contracten, privacy compliance en datalekken. Sixma studeerde rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen en de McGill University te Montreal, Canada. Ook rondde zij een postacademische specialisatieopleiding Informaticarecht af.

Charles Renshoff per maart Control Officer Compliance & Privacy bij Aegon Nederland

Charles Renshoff is per maart 2019 werkzaam als Control Officer Compliance & Privacy bij Aegon Nederland, een financieel adviesbureau voor particulieren. Hij is hiernaast interim Data Protection Officer (DPO) bij de DPA Group en helpt bedrijven bij het opzetten van projecten omtrent data en privacywaarborging. Eerder werkte hij als privacyconsultant voor onder meer M.I.T.T. Care B.V. Renshoff studeerde Privaatrecht aan de Universiteit van Amsterdam.

Frederik Zuiderveen Borgesius benoemd tot hoogleraar ICT en Privaatrecht aan de RU

Frederik Zuiderveen Borgesius is benoemd tot hoogleraar ICT en Privaatrecht aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Hij is verbonden aan de Digital Security Group van het Icis Institute for Computing and Information Sciences. Hij zal in deze functie ook onderzoek uitvoeren op het gebied van recht en ICT. Eerder was hij onderzoeker bij het Instituut voor Informatierecht aan de Universiteit van Amsterdam. Ook was hij als Marie Curie fellow betrokken bij de onderzoeksgroep Law, Science, Technology & Society aan de Vrije Universiteit Brussel. Zuiderveen Borgesius studeerde onder andere Informatierecht aan de Universiteit van Amsterdam. Hij promoveerde aldaar op het proefschrift Improving Privacy Protection in the Area of Behavioural Targeting.

Robbert-Jan Verkes voorzitter commissie gegevensverstrekking weigerende observandi

Robbert-Jan Verkes is door minister Dekker (Rechtsbescherming) benoemd tot voorzitter van de in te stellen commissie gegevensverstrekking weigerende observandi. Het verstrekken van medische gegevens van observandi is toegestaan als zij verdachte zijn in een ernstig misdrijf en weigeren mee te werken aan een onderzoek naar hun geestelijke gesteldheid bij het Pieter Baan Centrum. Het Openbaar Ministerie kan in zo´n situatie te rade gaan bij een eerdere behandelaar van de persoon in kwestie en die verplichten medische informatie over te dragen, wat doorbreking van het beroepsgeheim tot gevolg heeft. De commissie zorgt ervoor dat enkel bruikbare en relevante gegevens worden verstrekt en ziet erop toe dat de inbreuk in de gegevensverstrekking zo beperkt mogelijk blijft. Verkes is sinds 2014 als bijzonder hoogleraar Forensische psychiatrie verbonden aan de Radboud Universiteit. Hij studeerde geneeskunde en filosofie.

Nico Nijenhuis per 15 maart ethisch expert bij de Europese Commissie

De Europese Commissie heeft Nico Nijenhuis op 15 maart 2019 benoemd tot ethisch expert. Hij is Senior Adviseur Privacy & Ethiek bij Info Support. Daarmee neemt hij deel aan onafhankelijke reviewpanels die innovatie- en onderzoeksvoorstellen beoordelen waarvoor ethische goedkeuring is vereist. Daarbij staat de naleving van privacyregels centraal. Nijenhuis heeft ervaring in de ontwikkeling en het beheer van ICT-systemen. Hij is gespecialiseerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).