In Beweging

In de rubriek ‘In Beweging’ houden wij u op de hoogte van promoties, onderzoeken en carrièrestappen
binnen het sociaal domein. Bent u ook in beweging? Laat het ons weten!

Frank Beke is op 8 februari 2019 gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Groningen

Beke deed onderzoek naar de privacy-afweging die consumenten maken. Hij ontwikkelde tijdens zijn promotieonderzoek een instrument waarmee die afweging gemeten kan worden. Het instrument biedt inzicht in redenen die consumenten hebben om informatieverzameling door bedrijven wel of niet te accepteren. Beke concludeert dat consumenten hun afweging vooral baseren op de manier waarop verzameling, opslag, gebruik, transparantie en controle zijn verwerkt in het privacybeleid van bedrijven. Momenteel werkt Beke als data-scientist bij De Nieuwe Zaak.

Advocate Silvia Vinken is onlangs overgestapt naar VDB Advocaten Notarissen

Vinken zal zich bij VDB bezighouden met advisering op het gebied van mededingingsrecht en zal daarnaast leiding geven aan het Privacy team. Silvia is al lange tijd actief in de advocatuur, maar werkte daarvoor ook enkele jaren bij de Autoriteit Consument en Markt. Op het gebied van privacy adviseerde ze verschillende organisaties bij de implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en schreef ze mee schreef ze mee aan het boek ‘Checklist privacy, privacybeleid in 46 checklists, van Wbp naar AVG en UAVG’. Silvia is gecertificeerd Information Privacy Professional Europe.

Op 7 februari 2019 promoveert Helena Ursic-Vrabec aan de Universiteit van Leiden

Helena deed onderzoek naar de uitvoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ze onderzocht in hoeverre privacy rechten die betrokkenen volgens de AVG zouden moeten hebben, in praktijk daadwerkelijk worden gewaarborgd. Hiervoor analyseerde ze juridische bronnen en academische literatuur. Over haar onderzoek schreef Ursic-Vrabec het proefschrift ‘Uncontrollable: Data subject rights and the data-driven economy’. Helena concludeerde dat de AVG in praktijk niet toereikend en suggereert uitbreiding van de rechten van betrokkenen door mechanismen als privacy by design. Bovendien is aanvulling op de AVG volgens haar mogelijk door gebruik te maken van privacy bevorderende technologische ontwikkelingen en van overlapping tussen gegevensbescherming en andere rechtsgebieden.

Katja Mur is per 1 februari 2019 bestuurslid van de Autoriteit Persoonsgegevens

Mur heeft vooral ervaring in het openbaar bestuur. Tot voor kort werkte ze bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport als directeur Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt. Eerder had ze banen als programmadirecteur, afdelingshoofd en inspecteur bij ministeries. Ze rondde in Rotterdam een studie bestuurskunde af.

Op 29 januari 2019 vindt de promotie van Robbert van Eijk aan de Universiteit Leiden plaats

Van Eijk schreef een proefschrift genaamd Web Privacy Measurement in Real-time Bidding Systems, A Graph-Based Approach to RTB system classification. Hij deed onderzoek naar online advertenties die internetgebruikers lijken te volgen, ook wel real-time bidding (RTB) genoemd. RTB-systemen bestaan uit partners die big-datatoepassingen voor marketing-doeleinden mogelijk maken. Van Eijk maakte met behulp van algoritmes inzichtelijk hoe deze systemen in elkaar zitten. Bovendien liet hij zien dat deze systemen per land verschillen, omdat de manier waarop internetgebruikers toestemming geven voor het monitoren van hun online gedrag per land verschilt. Het onderzoek van Van Eijk behoort tot het onderzoeksveld ‘Web Privacy Measurement’ (WPM). Daarin observeren wetenschappers websites en services om privacy-beïnvloedend gedrag te detecteren en beschrijven.

Per 1 januari is Joke Bodewits partner bij Hogan Lovells in Amsterdam

Bodewits adviseert verschillende organisaties op het gebied van strategieën voor databescherming en compliance. Verder assisteert ze cliënten bij het opstellen van data- en IT-gerelateerde contracten. Ze heeft onder andere kennis over de verwerking en uitwisseling van patiëntgegevens en personeelsgegevens en het gebruik van privacygevoelige mobiele technologieën.

Maurits van Buren is per 1 januari benoemd tot partner bij Zilver Advocaten

Van Buren is specialist op het gebied van arbeids-, ondernemings- en privacyrecht. Hij studeerde zowel Nederlands als Amerikaans recht. Over het arbeidsrecht blogt hij, geeft hij presentaties en schreef hij een boek.

Chantal Grouls is per 1 januari 2019 benoemd tot salary partner bij Hekkelman Advocaten

Grouls is sinds 1999 advocaat en werkzaam binnen een brede advies- en procespraktijk op het gebied van arbeidsrecht en privacyrecht. Grouls adviseert en vertegenwoordigt hierbij de belangen van voornamelijk de (grote) ondernemingen in verschillende branches, zoals de metaalindustrie, logistiek, retail en de zorg. Het ontslagrecht, reorganisatie, overgang van onderneming, (harmonisatie van) arbeidsvoorwaarden, arbeidsongeschiktheid en privacy op de werkvloer zijn haar voornaamste expertisegebieden.

Marijn Kingma is vanaf 1 januari 2019 partner bij Höcker Advocaten

Sinds het begin van haar carrière als advocate staat Kingma namens Höcker Advocaten cliënten bij uit de ICT-, media- en entertainmentsector. Ze is gespecialiseerd in informatierecht in brede zin, maar focust zich met name op auteurs- en privacyrecht. Per 1 januari 2019 is Kingma naast advocate bij Höcker Advocaten ook partner.

Per 17 december 2018 is Menno Weij werkzaam als Legal Counsel bij BDO Legal

Weij studeerde aan de Universiteit van Leiden en werkte eerder als advocaat bij SOLV Advocaten. Bij BDO versterkt Menno het Technologie, Media en Communicatie team. Daarbinnen zal hij zich voornamelijk focussen op Privacy, informatietechnologie, Intellectuele Eigendom & e-Commerce.