In Beweging

In de rubriek ‘In Beweging’ houden wij u op de hoogte van promoties, onderzoeken en carrièrestappen
binnen het privacydomein. Bent u ook in beweging? Laat het ons weten!

Olaf Koetsenruijter wordt directeur Bedrijfsvoering bij Autoriteit Persoonsgegevens

Vanaf 1 april 2021 is Olaf Koetsenruijter directeur Bedrijfsvoering bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Momenteel is hij actief als directeur Financiën en Bedrijfsvoering bij de Dienst Justitiële Inrichtingen. Eerder was Koetsenruijter werkzaam binnen verschillende functies bij de ministeries van Financiën en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Ook bekleedde hij managementfuncties in het bedrijfsleven (consultancy). Olaf Koetsenruijter studeerde Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Chayenne van Lavieren versterkt IT-team Project Moore

Chayenne van Lavieren maakt per januari 2021 de overstap naar het Amsterdamse advocatenkantoor Project Moore. Zij is gespecialiseerd in het IT- en privacyrecht en richt zich met name op innovatieve technologieën en innovatiepartnerschappen. Van Lavieren was eerder werkzaam bij de sectie Innovation, Privacy & Technology (IP&T) van advocatenkantoor Pels Rijcken. Ze heeft ruime ervaring met complexe IT-geschillen en IT-aanbestedingen voor zowel private partijen als (centrale) overheden. Van Lavieren rondde in 2017 de juridische masterstudies Rechtsgeleerdheid en Internet, Intellectual property en ICT af.

Anke van de Laar wordt partner La Gro Geelkerken

Vanaf 1 januari 2021 is Anke van de Laar partner binnen de sectie Overheid bij La Gro Geelkerken. Zij is sinds 1998 actief als advocaat en sinds 2019 werkzaam bij La Gro Geelkerken. Van de Laar is gespecialiseerd in privacyrecht en overheidsrecht. Zij zal zich bij de sectie Overheid bezighouden met zaken op het gebied van ruimtelijke ordening, privacy, handhaving en ondermijning. Van de Laar volgde in 2017 de postdoctorale specialisatiecursus Privacy en Persoonsgegevens aan de Tilburg University. Tot 2018 was zij advocaat Overheidsrecht en Privacyrecht bij Pot Jonker Advocaten.

Anke Strijbos benoemd tot counsel bij Brinkhof

Anke Strijbos is vanaf 1 januari 2021 counsel bij advocatenkantoor Brinkhof. Strijbos is gespecialiseerd in collectieve (muziek)rechten, softwaregeschillen, privacyrecht en platformaansprakelijkheid. Strijbos adviseert omroepen over mediaregulering, collectieve rechten en piraterijbestrijding. Daarnaast behandelt zij zaken voor internettussenpersonen en digitale platforms over aansprakelijkheid, notice & take down, gegevensverstrekking en het ‘recht om vergeten te worden’. Strijbos begon haar carrière bij Brinkhof in 2015 en adviseert regelmatig in complexe privacygevoelige zaken. Eerder was Strijbos advocaat bij SOLV. en was ze nauw betrokken bij Clinic law incubator. De advocate voltooide de bachelor rechtsgeleerdheid aan het Utrecht Law College van de Universiteit Utrecht en de master Informatierecht aan de Universiteit van Amsterdam.

Dorien Verhulst wordt partner Brinkhof

Per 1 januari 2021 is Dorien Verhulst benoemd tot partner bij advocatenkantoor Brinkhof. Zij is gespecialiseerd in informatierecht met een focus op auteursrecht, mediarecht en privacyrecht. Verhulst richt zich hierbij met name op de regulering van online platforms, de toegang tot data en reputatiebescherming. Zo versterkt zij Brinkhof’s groeiende praktijkgroep rondom online platforms en de data-economie. De advocate was eerder gedetacheerd als interim legal counsel bij het Amsterdamse kantoor van Google. Ze studeerde Information Law aan de Universiteit van Amsterdam en Intellectual Property aan de Fordham Law School in New York.

Rian van den Broek wordt directeur concerndirectie Informatievoorziening bij IenW

Per 1 februari 2021 is Rian van den Broek directeur concerndirectie Informatievoorziening bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Momenteel werkt van den Broek als manager Strategisch Informatiebeleid en plaatsvervangend Chief Information Officer (CIO) bij het Ministerie van OCW. Eerder was zij actief als plaatsvervangend CIO bij het Ministerie van VWS en Hoofd ICT/CIO bij het CIBG. Daarnaast is Rian van den Broek bij de Academy for Information and Management werkzaam als gastdocent ‘maatschappelijke impact van technologische ontwikkelingen’. Van den Broek voltooide een bachelor in Journalistiek en een master-studie Information Management.

Wolter Pieters benoemd tot hoogleraar Work, Organisations & Digital Technology

Per 16 januari 2021 is Wolter Pieters benoemd tot hoogleraar Work, Organisations & Digital Technology aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Radboud Universiteit. Binnen zijn onderzoek ligt de focus op het inzichtelijk en begrijpelijk maken van veilig werken met digitale technologie. Veilig gedrag en cyberpsychologie zijn hierin belangrijk punten. Pieters studeerde in 2003 af aan de Universiteit Twente in de Masters Informatica en Filosofie van de Techniek. In 2008 promoveerde hij met zijn proefschrift ‘La Volonté Machinale: Understanding the electronic voting controversy’. Hierin wordt de discussie rond stemcomputers en stemmen via internet bij verkiezingen behandeld.

Pietro Ortolani benoemd tot hoogleraar Digital Conflict Resolution

Met ingang van 1 januari 2021 is Pietro Ortolani benoemd tot hoogleraar Digital Conflict Resolution aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit. Ortolani doet onderzoek naar het snijvlak tussen technologie en geschillenbeslechting. Technologie leidt namelijk tot de transformatie van traditionele mechanismen om conflicten op te lossen (bijvoorbeeld rechtbanken of arbitrage). Zo vinden hoorzittingen vaak plaats via een videoverbinding in plaats van in een fysieke rechtszaal. Pietro Ortolani studeerde aan de Universiteit van Pisa en studeerde in 2009 af met een MA in Rechten. Hij promoveerde aan de Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli in Rome. Hier analyseerde hij de rol van arbitrage-instellingen in arbitrageprocedures.

Hester Somsen nieuwe directeur Cybersecurity en plaatsvervangend NCTV

Vanaf 26 oktober 2020 start Hester Somsen als directeur Cybersecurity en Weerbaarheid tegen statelijke dreigingen. Daarnaast wordt zij plaatsvervangend Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid bij de NCTV. Somsen is momenteel werkzaam als directeur Veiligheidsbeleid bij het ministerie van Buitenlandse zaken. Ze werkte 23 jaar voor Buitenlandse Zaken binnen verschillende regio’s. Zo was zij onder andere ambassadeur in Beiroet. Hester Somsen studeerde Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam.

Sabina Kloppers naar Kennedy van der Laan

Sabina Kloppers is per 1 oktober 2020 begonnen als advocaat bij Kennedy Van der Laan in Amsterdam. Daarvoor werkte Sabina als advocaat-stagiaire bij Van Benthem & Keulen.
Sabina houdt zich bezig met alle aspecten van het IT-recht, waaronder het opstellen en uitonderhandelen van IT- en outsourcingscontracten, adviseren en procederen over IT-geschillen en advisering met betrekking tot e-commerce en telecommunicatierecht in brede zin.

Mariska Kool stapt over naar The Data Lawyers

Vanaf november 2020 is Mariska Kool werkzaam bij The Data Lawyers. Ze adviseert, onderhandelt en procedeert over implementatie, ontwikkeling, transacties en geschillen met betrekking tot IT / Tech contracten. Voordat Kool begon bij The Data Lawyers werkte ze meer dan dertien jaar (2007 - 2020) als advocaat (IT-recht, commerciële contracten en geschillen) bij Loyens & Loeff. Ze studeerde zowel rechtsgeleerdheid als geschiedenis aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en rondde de postacademische opleiding Informatietechnologierecht af aan de Grotius Academie (Universiteit Nijmegen).

Aart Jochem wordt CISO Rijk bij directie CIO Rijk van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Vanaf 1 november 2020 is Aart Jochem de eerste Chief Information Security Officer (CISO) Rijk bij de directie CIO Rijk van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De minister van BZK gaf vorig jaar aan de coördinatie op informatiebeveiliging binnen de Rijksoverheid structureel te willen verbeteren. De CISO Rijk wordt nu het boegbeeld op het gebied van informatiebeveiliging en privacybeleid voor de Rijksoverheid. Aart Jochem werkt momenteel als CISO en hoofd Security & Quality Office bij het pensioenfonds PGGM. Eerder was hij als T-lid en hoofd Monitoring and Response actief bij het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). Bij CISO Rijk wordt Jochem ook voorzitter van het interdepartementale CISO-overleg binnen de Rijksoverheid. Daarnaast zal hij nauw samenwerken met de directie Digitale Overheid (DO), de veiligheidsdiensten, de Rijksbeveiligingsambtenaar (Rijks BVA), het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Aart Jochem studeerde Elektrotechniek aan de Technische Universiteit Delft.

Joost Schmaal tot partner Kennedy Van der Laan benoemd

Op 22 juli 2020 is Joost Schmaal benoemd tot partner van advocatenkantoor Kennedy van der Laan. Hij is sinds 2008 actief bij het kantoor als onderdeel van de praktijkgroep IT. Schmaal is gespecialiseerd in complexe uitbestedingen, IT-sourcing en IT-gerelateerde geschillen. Hij is adviseur van zowel kleine als grote cliënten in uiteenlopende sectoren zoals IT, verzekeraars en retail. Daarnaast is Schmaal lid van meerdere vakbladen gericht op informatietechnologie en recht. Regelmatig publiceert hij in juridische en niet-juridische vakbladen. De advocaat studeerde af aan de Universiteit van Amsterdam in de richtingen Nederlands Recht en Engelse Taal & Cultuur. Zijn postdoctorale opleiding Informaticarecht aan de Grotius Academie rondde hij in 2014 cum laude af.

Benjamin Niemeijer wordt partner La Gro Geelkerken

Advocatenkantoor La Gro Geelkerken heeft Benjamin Niemeijer per 1 juli 2020 benoemd tot partner binnen de sectie Intellectuele Eigendom en ICT. Niemeijer werkt sinds 2009 als advocaat voor La Gro Geelkerken Advocaten. Zijn specialisme ligt bij het Intellectuele eigendomsrecht en Informatierecht. Als resultaat van zijn werk aan Security Token Offerings werd Niemeijer in 2019 genomineerd voor een Gouden Zandloper in de Innovatie-categorie. Via blockchaintechnologie maakt de innovatie de uitgifte en overdracht van certificaten van aandelen mogelijk. Blockchaintechnologie zorgt ervoor dat dit veel veiliger, sneller en goedkoper kan dan oorspronkelijk het geval was. Niemeijer kijkt ernaar uit om zijn rol binnen de sectie Intellectuele Eigendom en ICT nu verder uit te bouwen. “IE, ICT en Privacy zijn onderwerpen waar veel op gebeurt. We merken dat cliënten echt behoefte hebben aan het creëren van duidelijkheid rondom bepaalde regelgeving,” aldus Niemeijer.