BANNING

BANNING is een onafhankelijk full service kantoor met circa 45 gespecialiseerde advocaten. Wij leveren hoogwaardig juridisch advies aan ondernemingen en overheden tegen scherpe tarieven.

De specialisten van BANNING kenmerken zich door de hoge kwaliteit van dienstverlening en diepgaande marktkennis. Onze full service dienstverlening in combinatie met ons uitgebreide internationale netwerk maakt dat wij uw organisatie op uiteenlopende rechtsgebieden, lokaal en internationaal, op effectieve wijze bij kunnen staan.

De Praktijkgroep Privacy van BANNING bestaat uit verschillende advocaten en specialisten die allen thuis zijn in het privacyrecht. De leden van de Praktijkgroep Privacy zijn allen lid van de Vereniging Privacyrecht (VPR) en publiceren regelmatig op hun vakgebied en zijn actief op het gebied van seminars en lezingen.

Auteurs


T: +31 73 800 09 19
E:
W: https://www.banning.nl

Artikelen

Verwerkingen van persoonsgegevens waarvoor een DPIA moet plaatsvinden

Autoriteit Persoonsgegevens legt sancties op aan zorgverzekeraars

SyRI: Algoritme dat burgers aanmerkt als hoog frauderisico

e-Privacy verordening

Misbruik van het recht op inzage uit de AVG

Toezichthouder voornemens gedragscode Nederland ICT goed te keuren​

Miljoenenboetes door 'Privacywaakhonden' na datalekken

Vereist uitbesteding altijd het afsluiten van een verwerkersovereenkomst?

De cookiemuur verleden tijd

No Deal brexit en doorgifte persoonsgegevens naar het Verenigd Koninkrijk

Elektronische ondertekening van overeenkomsten

Alternatieve geschilbeslechting bij domeinnaamverschillen

AVG: aandachtspunten voor scholen

Bescherming van bedrijfsgeheimen in arbeidsrechtelijke context

Re-integratiebedrijven en de AVG

Werkgeversaansprakelijkheid bij een datalek door een werknemer

EDPB beoordeelt criteria van Europese gegevensbeschermingsautoriteiten voor DPIA’s

Inzagerecht van betrokkenen (art. 35 Wbp – 15 AVG): Autoriteit Persoonsgegevens int dwangsom bij Theodoor Gilissen Bankiers na weigering inzageverzoek

Uitleg over beleidsregels ‘De zieke werknemer’ van AP gepubliceerd

Waar dienen overheden op te letten bij een inzageverzoek op grond van artikel 15 AVG?

Kan een GPS-uitdraai als bewijs voor ontslag op staande voet dienen?

AVG en Spam: Mag je langer spammen?

Checklist: Overdraagbaarheid van gegevens (dataportabiliteit)

Checklist: Privacy by design and default

Checklist: Data protection impact assessment (DPIA)

Checklist: Procedure voor inzage persoonsgegevens

Checklist: Gegevens van zieke medewerkers

Privacyaspecten bij personeelsdossiers

Wetsvoorstel UAVG aangenomen door de Tweede Kamer

Misbruik van het inzagerecht: fishing expeditions

DUO mag reisgegevens student opvragen ondanks privacyinbreuk

Verborgen camera’s op de werkvloer: een update

Nationale uitvoeringswet voor Europese privacy verordening (UAVG) gepubliceerd

De persoonlijke boete in het privacyrecht: theorie of straks ook praktijk?

Jurisprudentie

Auteursrechtinbreuk zit tuinstoel producent terecht niet lekker

Inzage in documenten: kopie van document of lijst van persoonsgegevens?

Een klacht over een werknemer; inzet recherchebureau gerechtvaardigd?

Een verwijderingsverzoek van het BSN

Het auteursrecht op een kippenfoto

Camerabeelden in procedure toegelaten: waarheidsvinding prevaleert boven privacy

Betaling onderzoekskosten na inbreuk op privacy van collega

Verzwijgen geregistreerd partnerschap met patiënt: reden voor ontslag?

De rechter als gegevensverwerker

Gebruik rapport onderzoeksbureau bij arbeidsconflict gelet op AVG mogelijk?

Ouders en social media, hoe zit het eigenlijk met de privacy van de kinderen? En wat kan je doen wanneer de andere ouder de kinderen overmatig op (niet besloten) social media plaatst?

Inzageverzoek AVG: ook reeds bekende stukken moeten worden verstrekt

De betrapte student en DUO: onrechtmatige persoonsgegevensverwerking DUO en Translink

Misbruik van inzagerecht Wbp