Banning Advocaten

Banning Advocaten is een onafhankelijk full service kantoor met circa 45 gespecialiseerde advocaten. Wij leveren hoogwaardig juridisch advies aan ondernemingen en overheden tegen scherpe tarieven.

De specialisten van Banning Advocaten kenmerken zich door de hoge kwaliteit van dienstverlening en diepgaande marktkennis. Onze full service dienstverlening in combinatie met ons uitgebreide internationale netwerk maakt dat wij uw organisatie op uiteenlopende rechtsgebieden, lokaal en internationaal, op effectieve wijze bij kunnen staan.

De Praktijkgroep Privacy van Banning Advocaten bestaat uit verschillende advocaten en specialisten die allen thuis zijn in het privacyrecht. De leden van de Praktijkgroep Privacy zijn allen lid van de Vereniging Privacyrecht (VPR) en publiceren regelmatig op hun vakgebied en zijn actief op het gebied van seminars en lezingen.

Auteurs


T: +31 736927706
E:
W: https://www.banning.nl

Artikelen

Zwarte lijsten van huurders: waar moet je op letten?
Camera’s met gezichtsherkenning bij supermarkten toegestaan?
Veiligheid tijdens thuiswerken
ACM publiceert leidraad ‘Bescherming van de online consument’
Het UBO-register, wat betekent het voor u?
Verwerkingen van persoonsgegevens waarvoor een DPIA moet plaatsvinden
Autoriteit Persoonsgegevens legt sancties op aan zorgverzekeraars
SyRI: Algoritme dat burgers aanmerkt als hoog frauderisico
e-Privacy verordening
Misbruik van het recht op inzage uit de AVG
Toezichthouder voornemens gedragscode Nederland ICT goed te keuren​
Miljoenenboetes door 'Privacywaakhonden' na datalekken
Vereist uitbesteding altijd het afsluiten van een verwerkersovereenkomst?
De cookiemuur verleden tijd
No Deal brexit en doorgifte persoonsgegevens naar het Verenigd Koninkrijk
Elektronische ondertekening van overeenkomsten
Alternatieve geschilbeslechting bij domeinnaamverschillen
AVG: aandachtspunten voor scholen
Bescherming van bedrijfsgeheimen in arbeidsrechtelijke context
Re-integratiebedrijven en de AVG
Werkgeversaansprakelijkheid bij een datalek door een werknemer
EDPB beoordeelt criteria van Europese gegevensbeschermingsautoriteiten voor DPIA’s
Inzagerecht van betrokkenen (art. 35 Wbp – 15 AVG): Autoriteit Persoonsgegevens int dwangsom bij Theodoor
Gilissen Bankiers na weigering inzageverzoek

Uitleg over beleidsregels ‘De zieke werknemer’ van AP gepubliceerd
Waar dienen overheden op te letten bij een inzageverzoek op grond van artikel 15 AVG?
Kan een GPS-uitdraai als bewijs voor ontslag op staande voet dienen?
AVG en Spam: Mag je langer spammen?
Checklist: Overdraagbaarheid van gegevens (dataportabiliteit)
Checklist: Privacy by design and default
Checklist: Data protection impact assessment (DPIA)
Checklist: Procedure voor inzage persoonsgegevens
Checklist: Gegevens van zieke medewerkers
Privacyaspecten bij personeelsdossiers
Wetsvoorstel UAVG aangenomen door de Tweede Kamer
Misbruik van het inzagerecht: fishing expeditions
DUO mag reisgegevens student opvragen ondanks privacyinbreuk
Verborgen camera’s op de werkvloer: een update
Nationale uitvoeringswet voor Europese privacy verordening (UAVG) gepubliceerd
De persoonlijke boete in het privacyrecht: theorie of straks ook praktijk?

Jurisprudentie

Hennepteelt in huurwoning een strafrechtelijk persoonsgegeven?
Gevonden usb-stick werknemer bekijken leidt tot hogere billijke vergoeding
Verwijderingsverzoek stemfragment in theatershow
Auteursrechtinbreuk zit tuinstoel producent terecht niet lekker
Inzage in documenten: kopie van document of lijst van persoonsgegevens?
Een klacht over een werknemer; inzet recherchebureau gerechtvaardigd?
Een verwijderingsverzoek van het BSN
Het auteursrecht op een kippenfoto
Camerabeelden in procedure toegelaten: waarheidsvinding prevaleert boven privacy
Betaling onderzoekskosten na inbreuk op privacy van collega
Verzwijgen geregistreerd partnerschap met patiënt: reden voor ontslag?
De rechter als gegevensverwerker
Gebruik rapport onderzoeksbureau bij arbeidsconflict gelet op AVG mogelijk?
Ouders en social media, hoe zit het eigenlijk met de privacy van de kinderen? En wat kan je doen wanneer de andere ouder de kinderen overmatig op (niet besloten) social media plaatst?
Inzageverzoek AVG: ook reeds bekende stukken moeten worden verstrekt
De betrapte student en DUO: onrechtmatige persoonsgegevensverwerking DUO en Translink
Misbruik van inzagerecht Wbp