AKD

AKD is actief in een groot aantal rechtsgebieden. Door de combinatie van verregaande specialisatie, ruime ervaring en nauw samenwerken ontvangt u het beste advies voor al uw juridische en fiscale vraagstukken. Zowel nationaal als internationaal. Precies zoals u dat mag verwachten van een adviseur.

Auteurs


T: +31 88 253 5916
E: mhemmer@akd.nl
W: https://www.akd.eu

Artikelen

Clubhouse: weer een gevalletje ‘populariteit leidt tot problemen’?
Privacy in verkiezingscampagnes; is jouw politieke kleur bekend?
De ene na de andere verandering op het gebied van internationale doorgifte van gegevens - hoe nu verder?
Richtsnoeren 07/2020 over de begrippen ‘verantwoordelijke’ en ‘verwerker’ in de AVG
Autoriteit Persoonsgegevens: onderzoek online (video)bellen en online proctoring in het onderwijs
Wet Digitale Overheid en bescherming van persoonsgegevens
De uitwisselpraktijken van Facebook naar de Verenigde Staten aan banden? Als het aan het de Ierse Data Protection Commission ligt wel…
Dient ‘nationaliteit’ te worden aangemerkt als regulier persoonsgegeven of bijzonder persoonsgegeven? – kwalificatie persoonsgegevens afhankelijk van relevante feiten en omstandigheden
Belgische gegevensbeschermingsautoriteit sanctioneert een verwijzingsfunctie dat door een socialmediaplatform wordt gebruikt
Breidt de Governancecommissie haar werkterrein uit?
Uitwisseling van gegevens tussen gemeenten en jeugdhulpaanbieders

Jurisprudentie

Vergunning van Autoriteit Persoonsgegevens voor delen gegevens doormiddel van signaleringsmodule niet meer nodig?
Rechtbank zet een streep door SyRI en trekt grens voor de toekomstige inzet van algoritmes door de overheid
Rechtbank Overijssel: Camera-observaties bij onderzoek naar PGB-fraude niet toegestaan