Verklaring van de hoge vertegenwoordiger namens de EU over de eerbiediging van de op regels gebaseerde orde in de cyber­ruimte

15-04-2019

De Europese Unie en de lidstaten zijn krachtige pleitbezorgers van een open, stabiele en veilige cyberruimte, waarin de mensenrechten, de fundamentele vrijheden en de rechtsstaat worden gerespecteerd. De cyberruimte biedt aanzienlijke kansen voor sociale, politieke en economische ontwikkeling.

De Europese Unie en de lidstaten maken zich zorgen over de toenemende kwaadwillige acties in de cyberruimte, die tot doel hebben de integriteit, de veiligheid en het concurrentievermogen van de EU te ondermijnen. Daarbij zijn er ook steeds meer gevallen van cyberdiefstal van intellectuele eigendom. Het misbruik van informatie- en communicatie­technologie (ICT) zou een destabiliserend watervaleffect kunnen hebben, waardoor sneller conflicten kunnen ontstaan.

De Europese Unie en de lidstaten verzoeken de betrokken actoren met klem hun kwaadwillige acties te staken, en roepen alle partners op tot nauwere internationale samenwerking voor een veilige en stabiele cyberruimte. Zij zijn vastbesloten acties te ondernemen om dit soort kwaadwillige acties te neutraliseren, en willen daartoe de samenwerking met internationale partners opvoeren.

De Europese Unie en de lidstaten monitoren de problemen in de cyberruimte, zowel intern als op het gebied van het buitenlands en veiligheidsbeleid, voortdurend en zij pakken deze aan. Hun inspanningen zijn erop gericht de cyberveerkracht te versterken, het bewustzijn van bedrijven en burgers te vergroten en een diplomatieke respons te bieden.

Om de cyberruimte open, stabiel en veilig te houden, moet de internationale gemeenschap krachtiger optreden tegen kwaadwillige cyberacties en ervoor zorgen dat haar eigen ICT‑gebruik strookt met het bestaande internationaal recht inzake de cyberruimte, alsmede met de normen, regels en beginselen van verantwoordelijk gedrag van staten, zoals in detail is beschreven in de opeenvolgende rapporten van de VN‑groep van regerings­deskundigen inzake ICT in de context van de internationale veiligheid (United Nations Groups of Governmental Experts - UNGGE). Derhalve mogen staten hun grondgebied niet bewust lenen voor kwaadwillige acties waarbij van ICT gebruik wordt gemaakt, conform het UNGGE-rapport van 2015.

De Europese Unie en de lidstaten houden vast aan de bestaande consensus in dit verband en zien uit naar de verdere besprekingen in de Verenigde Naties. Wat betreft de bescherming van intellectuele eigendom tegen cyberdiefstal, hechten zij tevens aan de toezeggingen die zijn gedaan in multilaterale fora zoals de G20 of via de oproep van Parijs voor vertrouwen en veiligheid in de cyberruimte, gesteund door alle lidstaten.

Dit nieuwsbericht is ook te vinden in het dossier Informatiebeveiliging.

bron: Europese Raad van de Europese Unie

Van onze partners

Cursus: werken aan een privacybewuste organisatie

Na deze afwisselende en interactieve cursus kunnen deelnemers een privacybewustzijnsproces in hun eigen organisatie initiëren.

→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over privacy, cybersecurity en data. Abonneer op onze gratis nieuwsbrief.

Abonneer