Toestemming patiënt moet blijven bij gegevensuitwisseling in sociaal domein

15-05-2020

Gemeenten vragen artsen regelmatig om medische informatie. Bijvoorbeeld bij de integrale hulp aan inwoners met meervoudige problemen, waar diverse partijen, ook van buiten de zorg, bij betrokken zijn. In het concept wetsvoorstel Aanpak meervoudige problematiek sociaal domein wordt onder andere voorgesteld om artsen te verplichten deze informatie over patiënten af te geven zonder dat de patiënt hiermee heeft ingestemd. De KNMG is tegen deze verplichting en pleit ervoor de toestemming van patiënten leidend te laten blijven voor de verstrekking van medische gegevens.

Eén van de beoogde doelen van het wetsvoorstel dat nu ter internetconsultatie voorligt, is het verminderen van de handelingsverlegenheid bij organisaties en professionals om informatie te delen. De KNMG snapt dat terughoudendheid van artsen belemmerend werkt bij een integrale aanpak van meervoudige problematiek. Maar die terughoudendheid van artsen heeft een gegronde medisch- ethische reden. Het verstrekken van gegevens zonder toestemming van patiënten heeft een schadelijk effect op de vertrouwensrelatie tussen arts en patiënt en daarmee (vaak) ook op de gezondheid van de patiënt. Veel patiënten met meervoudige problemen zijn onder behandeling van een psycholoog of psychiater. Het gaat hier om zeer gevoelige medische informatie. Het is voor psychiatrische patiënten extra beangstigend dat anderen deze informatie over hen krijgen toegespeeld. Bekend is dat zij dan zorg gaan mijden. Zij raken tussen wal en schip en kunnen een gevaar gaan vormen voor anderen of zichzelf.

De KNMG begrijpt dat het ministerie van VWS met een verplichting tot informatieverstrekking de terughoudendheid van artsen probeert op te lossen, maar tegelijkertijd schaadt dit extra kwetsbare mensen die een vertrouwelijke behandeling verdienen in een veilige omgeving. Toestemming vragen van de patiënt blijft dan de beste manier. Bovendien moet niet vergeten worden dat medische informatie in veel gevallen geen sleutel is om tot een integrale aanpak en gefundeerde besluiten te komen.

Waar het gaat om de zorgvuldigheid en vertrouwelijke uitwisseling van medische gegevens, vindt de KNMG het belangrijk dat er aandacht komt voor het feit dat deze medische gegevens via de gemeenten ook terecht komen bij bijvoorbeeld ambtenaren, maatschappelijk dienstverleners, financieel coaches, die geen medisch beroepsgeheim hebben. De KNMG wil daarom meedenken over een constructie met een medisch adviseur als tussenpersoon. Dan kan deze persoon, met begrip voor de patiënt én een medisch beroepsgeheim, ervoor zorgen dat de relatie tussen arts en patiënt, zoals het hoort, vertrouwelijk is en blijft.

Lees de uitgebreide reactie van de KNMG op de internetconsultatie Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein.


Dit nieuwsbericht is ook te vinden in de dossiers Privacy in de zorg en Privacy in het sociaal domein

bron: KNMG

Van onze partners

Privacy in het sociaal domein

→ Lees meer

Privacy in de zorg

→ Lees meer

Opleiding Privacy in het sociaal domein - 3 daags

→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over privacy, cybersecurity en data. Abonneer op onze gratis nieuwsbrief.

Abonneer