Registratie van ziekmelding door corona mag na toestemming

08-02-2021

Scholen zijn verplicht om te zorgen voor een veilige leer- en werkomgeving voor leerlingen en leraren. In het geval van een ziekmelding willen zij daarom weten of er sprake is van een besmetting met het coronavirus. De huidige privacywetgeving (AVG) verbiedt dit: scholen mogen alleen registeren dat iemand ziek is maar niet wat die persoon mankeert. Ook niet als de leerling of medewerker het uit zichzelf deelt.

Die regels zijn niet werkbaar in het kader van covid-19. De VO-raad is hierover in gesprek met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en het ministerie van OCW, met als voorlopig resultaat dat de school covid-19 besmettingen mag registreren als er expliciet individuele toestemming is gegeven door de medewerker of de leerling én zijn of haar ouders als de leerling jonger is dan 16 jaar. Ook moet de school kunnen aantonen dat die toestemming is gegeven en voldoet aan de voorwaarden: in vrijheid, expliciet en specifiek (zie ook regels toestemming op Aanpak IBP).

De VO-raad werkt aan een handreiking over privacy en registratie van covid-19 en publiceert deze handreiking zodra de Q&A Onderwijs tijdens corona van de AP is geactualiseerd. De verwachting is dat de AP dat op korte termijn gaat doen.


bron: VO-raad

Van onze partners

De AVG en de basisregistraties van de publieke sector: eenmalige verstrekking, meervoudig gebruik

→ Lees meer

Inzage- en verwijderingsverzoeken onder de AVG

→ Lees meer

Privacy-aspecten in fusies en overnames in vogelvlucht

→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over privacy, cybersecurity en data. Abonneer op onze gratis nieuwsbrief.

Abonneer