Reageer op het wetsvoorstel uitvoeringswet cyberbeveiligingsverordening

26-06-2020

Met dit wetsvoorstel wordt Verordening 2019/811 van 17 april 2019 inzake Enisa (het Agentschap van de Europese Unie voor cyberbeveiliging) geïmplementeerd. Daarnaast wordt de certificering van de cyberbeveiliging van informatie- en communicatietechnologie en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 526/2013 (de cyberbeveiligingsverordening) geïmplementeerd. U kunt op de consultatie van dit wetsvoorstel reageren en daardoor bijdragen aan de implementatie. Tot 16 augustus is de consultatie geopend.

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

- fabrikanten en aanbieders van ICT-producten, ICT-processen en ICT-diensten;
- conformiteitsbeoordelingsinstanties;
- test-laboratoria;
- consumenten en zakelijke afnemers van ICT-producten, ICT-processen en ICT-diensten.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De gevolgen voor bedrijven:
- de verordening biedt een Europees kader voor cyberbeveiligingscertificering voor ICT-producten, ICT-diensten en ICT-processen;
- de certificaten die op grond van de cyberbeveiligingscertificeringsregelingen afgegeven worden gelden in de hele EU;
- fabrikanten en aanbieders kunnen op vrijwillige basis een certificaat aanvragen voor hun ICT-producten, ICT-processen en ICT-diensten;
- als fabrikanten en aanbieders ervoor kiezen hun ICT-producten, -diensten en -processen te laten certificeren, dan is daar wel tijd en geld mee gemoeid;
- conformiteitsbeoordelingsinstanties dienen te evalueren conform de toepasselijke Europese cyberbeveiligingscertificeringsregelingen.

De gevolgen voor burgers en bedrijven (afnemers):
- burgers en bedrijven kunnen gecertificeerde ICT-producten, ICT-processen en ICT-diensten afnemen;
- de betreffende ICT-producten, ICT-processen en ICT-diensten dienen aan de vastgestelde veiligheidsvereisten te voldoen.

Waarop kunt u reageren

Er kan op alle onderdelen van het wetsvoorstel en memorie van toelichting worden gereageerd.

Reageer hier op de consultatie

Download hier de concept regeling wetsvoorstel uitvoering cyberbeveiligingsverordening consultatieversie

Download hier de ontwerp toelichting concept memorie van toelichting uitvoeringswet cyberbeveiligingsverordening

Download hier de Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK) toets uitvoeringswet cyberbeveiligingsverordening


Dit nieuwsbericht is ook te vinden in het dossier Informatiebeveiliging

bron: Overheid.nl

Van onze partners

Cursus: werken aan een privacybewuste organisatie

Na deze afwisselende en interactieve cursus kunnen deelnemers een privacybewustzijnsproces in hun eigen organisatie initiëren.

→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over privacy, cybersecurity en data. Abonneer op onze gratis nieuwsbrief.

Abonneer