PO-Raad: de invloed van ‘techreuzen’, hoe geven we als sector sturing?

07-11-2019

Technologie ontwikkelt zich steeds sneller en het gebruik ervan wordt almaar groter. Producten en diensten van grote technologiebedrijven als Microsoft, Google en Apple worden veel gebruikt in het onderwijs. Vooral bij gratis software rijst regelmatig de vraag op hoe het gesteld is met de privacy van leerlingen. Hoe kijkt de PO-Raad naar het gebruik van producten van de bekende ‘techreuzen’?

De PO-Raad vindt dat schoolbesturen vrij zijn om zelf een keuze te maken voor het gebruik van ICT-toepassingen. Wel vraagt zij specifieke aandacht voor het beschermen van de persoonsgegevens van leerlingen. De PO-Raad begrijpt dat het aantrekkelijk is voor scholen om gratis software te gebruiken. Hier hoeft in principe ook niets mis mee te zijn. Tenminste, zolang de privacy van leerlingen gewaarborgd is en er aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voldaan wordt.

Anko van Hoepen, vicevoorzitter PO-Raad: ,,Het is belangrijk dat scholen goede gefundeerde keuzes kunnen maken bij het waarborgen van de privacy van leerlingen. Dit vraagt enerzijds om bewustwording van de risico’s op scholen, en anderzijds om transparantie over hoe technologiebedrijven en leveranciers van leermiddelen met leerling gegevens omgaan.”

Inzicht en transparantie

De PO-Raad pleit voor meer inzicht en transparantie vanuit technologiebedrijven. Inmiddels zijn de eerste gesprekken hierover gevoerd. Om de privacy van leerlingen optimaal te kunnen waarborgen, is het essentieel dat scholen inzicht krijgen in de risico’s bij het gebruik van hun producten en diensten. Daarom verkennen we momenteel het uitvoeren van Data Protection Impact Assessments (DPIA’s). Deze onderzoeken geven inzicht in hoe gegevens verzameld worden, wat ermee gedaan wordt en wat de risico’s zijn. Deze gegevens zijn waardevol voor de sector. Het helpt scholen om gefundeerde keuzes te maken en passende maatregelen te kunnen treffen. Scholen zijn in sommige gevallen wettelijk verplicht om een DPIA uit te voeren. Bekijk de website van de Autoriteit Persoonsgegevens in welke situaties dit verplicht is.

Rol van SIVON

Het uitvoeren van een DPIA naar omvangrijke producten is te arbeidsintensief en kostbaar om als individueel bestuur op te pakken. Daarom zijn de PO-Raad en VO-raad in gesprek met SIVON, de inkoopcoöperatie van schoolbesturen uit het primair en voortgezet onderwijs. Zij zijn een mogelijke partij om de DPIA’s uit te laten voeren. Hierdoor worden de kosten per bestuur lager.

Bewustwording

De mechanismen achter technologie zijn vaak complex. Met de steeds groter wordende rol van technologie is het van belang om als sector sturing te kunnen geven aan de invloed van technologie op ons onderwijs. De PO-Raad zet daarom in op bewustwording op scholen. Zo is het thema ‘technologie & ethiek’ een van de drie pijlers binnen het programma Samen Slimmer Leren. Doel van deze pijler is het gesprek binnen de sector over dit thema verder te brengen, kennis te delen en scholen meer bewust te maken. Recent is een Ethiek Advies Raad opgericht. Die buigt zich over ethische vraagstukken die voortkomen uit de digitalisering van het onderwijs. Ook werkt een groep besturen aan een toekomstperspectief voor het onderwijs. Hierbij wordt samen opgetrokken met de VO-raad.


Dit nieuwsbericht is ook te vinden in het dossier Jeugd en onderwijs

bron: PO-Raad

Van onze partners

Opleiding Privacy in het sociaal domein - 3 daags

Met deze driedaagse opleiding wordt u opgeleid tot privacy professional in het sociaal domein.

→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over privacy, cybersecurity en data. Abonneer op onze gratis nieuwsbrief.

Abonneer