Planning en proces afronden zelfevaluaties 2018

05-12-2018

Alle gemeenten zijn bezig met de uitvoering van de jaarlijkse zelfevaluaties Basisregistratie Personen (BRP), Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) en Paspoorten en Nederlandse Identiteitskaarten (PNIK). In december 2018 moeten de gemeenten deze zelfevaluaties afronden. Hieronder vindt u een overzicht van belangrijke data in het proces van de zelfevaluaties, en een korte toelichting.

Belangrijke data
1 december 2018
Alle vragenlijsten voor de zelfevaluaties kunnen definitief worden gemaakt. Dit zijn de vragenlijsten over BRP, RNI, PNIK, PNIK niet-ingezetenen (NI) en Paspoorten Openbare Lichamen (OL).

31 december 2018
De vragenlijsten moeten compleet zijn ingevuld en definitief gemaakt. Ook de inhoudelijke controle aan de hand van brondocumenten voor de zelfevaluatie BRP moet uitgevoerd zijn en definitief gemaakt zijn.

14 februari 2019
Het uittreksel van de zelfevaluatie BRP moet ondertekend verstuurd zijn aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG). De uittreksels van de zelfevaluaties RNI, PNIK, PNIK NI en paspoorten OL moeten zijn ingediend bij RvIG. De aanlevering aan RvIG kan vanaf 2019 via een uploadfunctie in de Kwaliteitsmonitor.

Aandachtspunten
Enkele praktische aandachtspunten:

  • Het is alleen mogelijk een vragenlijst definitief te maken als alle vragen zijn ingevuld. Als er nog vragen ‘geparkeerd’ staan, is het niet mogelijk de vragenlijst definitief te maken.
  • 31 december 2018 is ook de deadline voor het invullen van de ENSIA-vragen (Eenduidige Normering Single Information Audit). Pas wanneer alle gemeenten de ENSIA-vragenlijst hebben ingevuld, kan een export worden verwerkt in de Kwaliteitsmonitor. Hierna kunnen de uittreksels en de managementrapportages worden gegenereerd.
  • Het is niet mogelijk om uitstel te krijgen voor de zelfevaluaties.

Onderzoeken zelfevaluaties BRP, PNIK en inhoudelijke controle
RvIG voert in het eerste kwartaal van 2019 opnieuw onderzoeken uit naar de zelfevaluaties BRP en PNIK, en de inhoudelijke controle van persoonslijsten. Voor elk van de 3 onderzoeken worden 35 gemeenten bezocht.

De opzet van de onderzoeken bij de zelfevaluaties BRP en PNIK is in 2019 anders dan in de voorgaande jaren. De onderzoeken waren opgezet om te beoordelen of de uitkomsten van de zelfevaluaties een betrouwbaar beeld gaven van de werkelijke situatie bij gemeenten. In 2019 richten de onderzoeken zich op de effectiviteit van het zelfevaluatie-instrument. Een onafhankelijke partij voert deze onderzoeken namens RvIG uit.

RvIG voert net als vorig jaar bij 35 gemeenten een controle uit op de resultaten van de inhoudelijke controle van de persoonslijsten aan de hand van brondocumenten.

bron: RvIG

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over privacy, cybersecurity en data. Abonneer op onze gratis nieuwsbrief.

Abonneer