Op de politieke agenda: week 46

08-11-2019

Welke onderwerpen binnen het privacy domein worden komende week besproken in politiek Den Haag? In week 46 staan onder andere een algemeen overleg over DNA-onderzoek naar aanleiding van de uitkomsten van de commissie Hoekstra en de wijziging van de Algemene wet bestuursrecht op de agenda. Bekijk het overzicht op Privacyweb.

Dinsdag 12 november

 • Technische briefing door ambtenaren van het ministerie BZK over de wijziging Awb i.v.m. modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer.
 • Algemeen overleg over IVD-aangelegenheden:
  • Beleidsreactie CTIVD rapport nr. 65 Verstrekken van ongeĆ«valueerde gegevens aan buitenlandse diensten door de AIVD en de MIVD.
  • Beleidsreactie CTIVD rapport nr. 64 over de toepassing van selectie bij OOG-interceptie door de AIVD en de MIVD.
  • Opvolging uitspraak Raad van State inzageverzoek Hofstadtaps.
  • Beleidsreactie CTIVD rapport nr. 63 over de toepassing van filters bij OOG-interceptie door de AIVD en de MIVD.
  • Beleidsreactie tweede voortgangsrapportage CTIVD en de werking van de Wiv 2017.
  • Jaarverslag van de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) over de periode 2018-2019.
  • Jaarverslag van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) 2018.
  • Verslag van de commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten over haar werkzaamheden in 2018.
  • Openbaar jaarverslag 2018 van de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD).

Woensdag 13 november

 • Algemeen overleg over de Telecomraad (formeel) op 2 en 3 december 2019:
  • Geannoteerde agenda Telecomraad 3 december 2019.
  • Verslag Telecomraad van 7 juni 2019.
  • Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda Telecomraad van 7 juni 2019 en het verslag van de informele Telecomraad van 1 maart 2019 in Boekarest.
 • Algemeen overleg over DNA-onderzoek naar aanleiding van de uitkomsten van de commissie Hoekstra.
  • Beleidsreactie op het Tussenrapport van de heer Hoekstra over de naleving en uitvoering van verbetermaatregelen naar aanleiding van het onderzoek naar de zaak Bart van U.
  • Rapport 'DNA van veroordeelden, over de uitvoering van de wet DNA-onderzoek bij veroordeelden door het Openbaar Ministerie'.
  • Overzicht van komende en mogelijke wetgeving op het terrein van DNA-onderzoek.
  • Evaluaties DNA-V en DNA-verwantschapsonderzoek.
  • Tweede monitorrapportage van de heer Hoekstra.
  • Integrale beleidsreactie DNA en tweede monitorrapportage Hoekstra e.a.

Donderdag 14 november

 • Procedurevergadering Tijdelijke commissie Digitale toekomst.
 • Besloten debat over de wijziging van de Algemene wet bestuursrecht in verband met de herziening van afdeling 2.3 van die wet (Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer).


Bent u benieuwd wat de Tweede Kamer recent heeft besproken op het gebied van privacy en informatiebeveiliging? Op de homepage van Privacyweb vindt u recente Kamerstukken onder 'Overheidsinformatie: beleid en regelgeving'.

bron: Redactie Privacyweb

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over privacy, cybersecurity en data. Abonneer op onze gratis nieuwsbrief.

Abonneer