Ollongren: zorgvuldigheid oorzaak van publicatie kritisch Wiv-rapport na referendum

26-09-2018

De datum van het referendum over de nieuwe wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Wiv 2017) heeft geen rol gespeeld bij de bepaling wanneer een rapport waarin de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) zich kritisch over de nieuwe wet uitlaat naar de Tweede Kamer zou worden gestuurd. Dit heeft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Tweede Kamer laten weten in een schriftelijke reactie op Kamervragen over het handelen van de minister.

‘Toezichtsrapport 56 over de multilaterale gegevensuitwisseling door de AIVD over (vermeende) jihadisten’ werd een week na het referendum over de Wiv 2017 naar de Tweede Kamer gestuurd. In het rapport schrijft de CTIVD dat bij samenwerking met buitenlandse diensten de privacy beter moet worden gewaarborgd. Vanwege de ongelukkige timing kreeg minister Ollongren een hoop kritiek te verduren. Door het rapport pas na het referendum richting de Tweede Kamer te sturen zou zij de Nederlandse burger informatie hebben achtergehouden en zodoende de uitslag van het referendum hebben beïnvloed.

Ollongren houdt vol dat zij zich altijd heeft ingespannen voor maximale transparantie en het zo snel mogelijk afronden van het proces tot publicatie van het rapport: “Ik streef er altijd naar om rapporten van de CTIVD zo snel mogelijk te publiceren, zodat zowel de beide Kamers als de Nederlandse bevolking in de gelegenheid zijn van deze informatie kennis te nemen. Dit heb ik uiteraard ook getracht bij het rapport nr. 56. Echter, snelheid mag niet boven zorgvuldigheid gaan. Deze zorgvuldigheid – en niet de datum van het raadgevend referendum - heeft ertoe geleid dat het rapport uiteindelijk niet voor het raadgevend referendum maar enkele dagen daarna kon worden verstuurd.”

Ook is de minister van mening dat de conclusies van de CTIVD in rapport nr. 56 geen ander licht werpen op de nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten. “Sterker nog, de nieuwe wet biedt juist extra waarborgen omtrent de zaken waarover de CTIVD zich in het rapport heeft gebogen”, aldus Ollongren.

Klik hier om de antwoorden op de Kamervragen te bekijken.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over privacy, cybersecurity en data. Abonneer op onze gratis nieuwsbrief.

Abonneer