Kamerbrief reactie op motie om de samenloop en overlap van de e-Privacyverordening en de AVG nader inzichtelijk te maken

26-10-2018

Staatssecretaris Keijzer (EZK) laat via een brief aan de Tweede Kamer weten hoe zij om zal gaan met de aangenomen motie van het lid Wörsdörfer. In deze motie wordt gevraagd om artikelsgewijs de samenloop en overlap van de e-Privacyverordening en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) nader inzichtelijk te maken.

Verder roept de motie de regering op een MKB toets voor de ePrivacyverordening uit te voeren en de uitkomsten daarvan te betrekken bij de verdere onderhandelingen over het voorstel van de Europese Commissie en tot die tijd geen onomkeerbare stappen te zetten in de Europese raden en werkgroepen.

Een belangrijke aanleiding voor de motie is, zo blijkt uit de overwegingen, het feit dat bij het van kracht worden van de nieuwe e-Privacyregels het Nederlandse bedrijfsleven opnieuw, dat wil zeggen na de wijzigingen ten gevolge van de AVG, geconfronteerd zou gaan worden met ingrijpende wijzigingen van de regels op het terrein van privacy die een grote impact zouden hebben op het Nederlandse bedrijfsleven.

Klik hier om de Kamerbrief te bekijken.

Dit artikel is ook te vinden in het dossier e-Privacy

bron: Rijksoverheid

Van onze partners

Inzage- en verwijderingsverzoeken onder de AVG

→ Lees meer

De AVG en de basisregistraties van de publieke sector: eenmalige verstrekking, meervoudig gebruik

→ Lees meer

Verhouding Wwft en AVG: de grenzen van het cliëntenonderzoek

→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over privacy, cybersecurity en data. Abonneer op onze gratis nieuwsbrief.

Abonneer