Kamerbrief over stand van zaken uitvoering maatregelen "Agenda horizontale privacy"

08-02-2021

Minister Dekker informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van de maatregelen uit de Agenda horizontale privacy voor de privacybescherming van burgers.

Op 7 juni 2019 zond ik u de kabinetsvisie op de bescherming van de horizontale privacy. In die visie stelt het kabinet zich als doel dat burgers zich vrij en veilig voelen in een digitaliserende wereld. Om dit doel te bereiken moeten burgers, bedrijven en instellingen zich meer bewust worden van de risico’s op het gebied van privacy, zodat ze daar zelf beter rekening mee kunnen houden. Waar de privacy in het gedrang komt, moeten mensen meer mogelijkheden hebben om daar tegen op te treden, en waar nodig worden de normen voor privacybescherming door de overheid versterkt. (1)

Om dit doel te bereiken heeft het kabinet een Agenda horizontale privacy opgesteld waarin wordt ingezet op:

  • vergroting van het privacybewustzijn,
  • vergroting van het handelingsperspectief en
  • versterking van de normering. (2)

Aan het slot van de kabinetsvisie heb ik u toegezegd uw Kamer voor de zomer van 2020 te informeren over de uitvoering van de maatregelen die in deze agenda zijn genoemd. Door COVID-19 heeft de uitvoering van deze toezegging enige vertraging opgelopen. Met deze brief doe ik deze toezegging mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties alsnog gestand.

Lees hier de volledige kamerbrief.

Voetnoten

1) Kamerstukken II 2018/19, 34926, nr. 8, p. 1.

2) Idem, p. 6.


bron: Rijksoverheid

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over privacy, cybersecurity en data. Abonneer op onze gratis nieuwsbrief.

Abonneer