Kamerbrief over koppeling DigiD GGD

26-02-2021

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport informeert de Tweede Kamer over de voortgang betreft de koppeling met DigiD bij de GGD.

Geachte voorzitter,

Op 9 februari 2021 heb ik uw Kamer geïnformeerd over het feit dat coronatest.nl nog niet voldeed aan de reguliere eisen die gesteld zijn door de toezichthouder Logius aangaande de koppeling met DigiD. GGD GHOR Nederland heeft daarop contact gehad met Logius over een termijn waarbinnen zij volledig aan de eisen moesten voldoen.

GGD GHOR Nederland meldt mij zojuist dat binnen de afgesproken termijn coronatest.nl volledig voldoet aan alle eisen die gesteld zijn. Gezien eerdere berichtgeving aangaande dit onderwerp hecht ik eraan u hiervan op de hoogte te stellen.

Hoogachtend,

de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Hugo de Jonge


bron: Rijksoverheid

Van onze partners

Vergadersoftware: Beveiliging en Privacy

→ Lees meer

Internationale doorgifte van persoonsgegevens: hoe regel je dat in de praktijk?

→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over privacy, cybersecurity en data. Abonneer op onze gratis nieuwsbrief.

Abonneer