Kamerbrief over intrekking voorstel van wet houdende wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg

13-05-2019

Minister Bruins informeert de Tweede Kamer over intrekking voorstel van wet houdende wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.

Bij koninklijke boodschap van 30 juni 2014 is het voorstel van wet houdende wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving aan uw Kamer aangeboden (Kamerstukken II 2013/14, 33980, nrs. 1-2).

Ik heb bij mijn brief van 19 april de Eerste Kamer der Staten-Generaal de resultaten doen toekomen van mijn nader beraad op vier punten (Kamerstukken I 2018/19, 33980, J). Ik heb in die brief de gewenste aanpassingen op die vier punten weergegeven. Ik heb vervolgens Zorgverzekeraars Nederland (ZN) benaderd met de vraag of de door mij gewenste aanpassingen via zelfregulering gerealiseerd kunnen worden. ZN heeft mijn vraag positief beantwoord en constructieve voorstellen gedaan.
Ik heb het volste vertrouwen in de realisatie en naleving van de gewenste aanpassingen door de zorgverzekeraars. Ik besef echter dat de zelfregulering vragen oproept over de afdwingbaarheid van de naleving. Een wettelijke borging vergroot die onmiskenbaar.

De ontwikkelingen hebben sinds 30 juni 2014 niet stilgestaan. Het is dan ook het meest aangewezen de wettelijke borging in een nieuw wetsvoorstel neer te leggen. Ik zal daarom een nieuw, verbeterd wetsvoorstel met de door mij gewenste aanpassingen in procedure brengen.

Daartoe gemachtigd door de Koning trek ik het voorstel van wet hierbij in.

Deze Kamerbrief is ook te vinden in het dossier Privacy in de zorg.

bron: Rijksoverheid

Van onze partners

Examentraining CIPM / Certified Information Privacy Manager

→ Lees meer

Cursus: werken aan een privacybewuste organisatie

Na deze afwisselende en interactieve cursus kunnen deelnemers een privacybewustzijnsproces in hun eigen organisatie initiëren.

→ Lees meer

Opleiding Privacy in het sociaal domein - 3 daags

Met deze driedaagse opleiding wordt u opgeleid tot privacy professional in het sociaal domein.

→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over privacy, cybersecurity en data. Abonneer op onze gratis nieuwsbrief.

Abonneer