Kamerbrief met een reactie op IRMA-manifest

14-05-2019

Staatssecretaris Knops (BZK) geeft een reactie op het IRMA-manifest. Het manifest beschrijft de noodzaak van een digitale identiteit en het gebruik van attributen voor authenticatie, versleuteling en ondertekening.

Op 18 april heeft de vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken mij gevraagd om voor het algemeen overleg Digitale overheid op 16 mei 2019 op het IRMA-manifest te reageren. Hierbij ontvangt u mijn reactie.

Het manifest beschrijft de noodzaak van een digitale identiteit en het gebruik van attributen voor authenticatie, versleuteling en ondertekening. De opstellers van het manifest bieden IRMA aan als een werkende oplossing die nu al hiervoor kan worden ingezet. Tot slot vragen de stellers om ondersteuning en bijdragen aan de verdere ontwikkeling van IRMA.

Bij de implementatie van nieuwe voorzieningen op het terrein van identiteit en attributen is zorgvuldigheid van groot belang. Het testen van nieuwe digitale identiteitstoepassingen is daarom opgenomen in de agenda NL DIGIbeter. Bij de uitvoering hiervan wordt ook naar initiatieven zoals IRMA gekeken. Er worden vanuit het gemeentelijke veld pilots met onder meer IRMA opgestart. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is daarbij betrokken. Daarnaast wordt er een audit uitgevoerd naar hoe dergelijke initiatieven zich verhouden tot het eIDAS betrouwbaarheidsniveau substantieel. Naast deze praktische en technische aspecten wordt er nog verder onderzoek gedaan naar de consequenties voor wet- en regelgeving.

Aan uw Kamer heb ik toegezegd nog vóór de zomer een brief te sturen over regie van burgers op de eigen gegevens. Initiatieven zoals IRMA kunnen daarin mogelijk een rol spelen. Over de stand van zaken ten aanzien van de pilots bij gemeenten informeer ik u rond de zomer.

Deze Kamerbrief is ook te vinden in het dossier Digitale transformatie.

bron: Rijksoverheid

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over privacy, cybersecurity en data. Abonneer op onze gratis nieuwsbrief.

Abonneer