Kamerbrief Datalek persoonsdossiers JDS

15-12-2020

In deze brief informeren minister Grapperhaus en minister Dekker over een recent datalek met betrekking tot de persoonsdossiers in het Justitieel Documentatie Systeem (JDS). De persoonsdossiers bevatten rapporten van psychiatrisch en reclasseringsonderzoek betreffende verdachten en veroordeelden.

Het datalek

Op 28 oktober jl. is het datalek geconstateerd. Uit nadere analyse bleek dat dit zich uiteindelijk rondom 24 medewerkers concentreerde bij DJI en CJIB (respectievelijk tien en veertien medewerkers).

Sinds 1 januari 2020 worden ook de OM-adviezen in het JDS bewaard.(1) Bij het toevoegen van het OM-advies aan het JDS zijn vanaf januari 2020 autorisaties verleend aan personen om rechtmatig toegang te hebben tot de OM-adviezen. Bij het verlenen van deze autorisaties is echter aan de desbetreffende personen automatisch ook een autorisatie verleend voor inzage in de rapporten van de reclassering en de forensische psychiater over een verdachte of veroordeelde.

Bij het CJIB en DJI is het lek respectievelijk op 3 november jl. en 5 november jl. gedicht: alle onbedoelde autorisaties zijn beëindigd. Inmiddels is ook vastgesteld dat bij het CJIB geen informatie is ingezien door medewerkers waartoe zij onbedoeld geautoriseerd waren. Bij DJI is deze informatie wel ingezien en is nader onderzoek uitgevoerd bij de personen waar dit zich heeft voorgedaan. Hierbij is geen onterechte inzage geconstateerd; het betrof informatie waar de medewerkers op andere wijze ook rechtmatige toegang tot hadden en hebben. Betreffende personen hadden op het moment van inzien de informatie nodig voor de uitoefening van hun functie.

Hier is geen onterechte inzage geconstateerd omdat het informatie betrof waartoe zij op andere wijze ook toegang toe hadden. Betreffende personen hadden op het moment van inzien deze informatie nodig voor de uitoefening van hun functie.

Gelet op de gevoeligheid van de gegevens en de duur en omvang van het lek is op 30 oktober jl. hierover een eerste melding op hoofdlijnen aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gedaan. Hierna is de AP van de voortgang in de aanpak van het datalek regelmatig op de hoogte gehouden. Conform afspraak zal de AP een schriftelijke vervolgmelding ontvangen zodra er concreet resultaat te melden is.

Evaluatie

Er zal een evaluatie worden uitgevoerd naar de oorzaak van het datalek en het proces rondom constateren en het dichten hiervan. Uw Kamer wordt over de uitkomst van de evaluatie geïnformeerd, dit zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2021 zijn.


Voetnoten

(1) Het “OM-advies” (voorheen: de executie-indicator) is een advies van het openbaar ministerie aan de minister over tijdens de tenuitvoerlegging van een straf of maatregel te nemen besluiten (artikel 6:1:10 Wetboek van Strafvordering).


bron: Rijksoverheid

Van onze partners

Incompanymogelijkheden

Privacyweb biedt ook de mogelijkheid om de verschillende onderwerpen als incompanyworkshop/cursus te organiseren, in samenwerking met de deskundige docenten van de Berghauser Pont Academy.
Hierbij staat de kennisbehoefte van uw medewerkers centraal. U krijgt een uniek programma toegespitst op uw wensen.
Lees meer

Wilt u snel antwoord op uw vraag?
Judith Nuijens (uitgever) informeert u graag over de mogelijkheden. Zij is te bereiken via tel. 020 - 8200 908 en e-mail judith@berghauserpont.nl.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over privacy, cybersecurity en data. Abonneer op onze gratis nieuwsbrief.

Abonneer