Gegevensbeschermingseffectbeoordeling Wet verbetering uitvoerbaarheid toeslagen

20-10-2020

Naar aanleiding van het verslag pakket Belastingplan 2021 stuurt Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën aanvullende nota’s. Een van de bijlagen is de gegevensbeschermingseffectbeoordeling bij het wetsvoorstel Wet Verbetering uitvoerbaarheid toeslagen.

Wetsvoorstel

De Wet verbetering uitvoerbaarheid toeslagen ziet op de wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 (Wet IB 2001), de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir), de Wet kinderopvang (Wki) en de wet op de zorgtoeslag (Wzt) ter verbetering van het huidige stelsel waarbij voorschotten door de Belastingdienst/Toeslagen worden verstrekt.

De aanpassingen die dit wetsvoorstel met zich brengt beogen de Belastingdienst/Toeslagen beter in staat te stellen meer maatwerk in de uitvoering te bieden en de praktische rechtsbescherming van toeslaggerechtigden te verbeteren. Het kabinet hoopt hiermee de ‘menselijke maat’ in het systeem van toeslagen terug te brengen. Het kabinet wil waar mogelijk het risico op terugvorderingen en nabetalingen zoveel mogelijk reduceren. Daarnaast beoogt het wetsvoorstel om schrijnende situaties als gevolg van toeslagpartnerschap te voorkomen.

Beoordeling

In het kader van de ambtelijke voorbereiden voor het wetsvoorstel is een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (of PIA, privacy impact assessment) uitgevoerd op de maatregelen uit het wetsvoorstel. In deze bijlage worden de kenmerken van de gegevensverwerkingen uit de maatregelen beschreven, vervolgens wordt de rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen beoordeeld, de risico’s voor betrokkenen worden beschreven en beoordeeld en tot slot worden de voorgenomen maatregelen naar aanleiding hiervan beschreven.

Lees hier de Gegevensbeschermingseffectbeoordeling Wet verbetering uitvoerbaarheid toeslagen​

bron: Rijksoverheid

Van onze partners

Handboek DPIA's

→ Lees meer

Internationale doorgifte van persoonsgegevens: hoe regel je dat in de praktijk?

→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over privacy, cybersecurity en data. Abonneer op onze gratis nieuwsbrief.

Abonneer