Eerste half jaar AVG levert 7000 klachten op

26-11-2018

Weessies, Niek

De invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is vrijwel niemand ontgaan. Tijdens de eerste maanden, na de inwerkingtreding van de verordening, werden burgers overspoeld met berichtgeving van bedrijven over de aanpassingen in hun privacyreglement. Maar wat heeft de invoering van de AVG nou daadwerkelijk teweeg gebracht? Een half jaar na invoering komt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) met cijfers.

Het is duidelijk dat de AVG het privacyrecht heeft opgeschud, erkent ook de AP. Sinds de inwerkingtreding op 25 mei van dit jaar zijn er maar liefst 7000 klachten binnengekomen bij de toezichthouder over vermeende schendingen van de AVG. Naast het melden van klachten wilden burgers en bedrijven ook veelvuldig nader geïnformeerd worden over de nieuwe privacyregels. Het afgelopen half jaar beantwoordde de AP ongeveer 10.000 vragen die binnenkwamen via de vragenlijn.

De AVG verplicht bedrijven voorzichtiger en nauwkeuriger om te gaan met het verzamelen en opslaan van persoonsgegevens. Bovendien zijn de rechten van de betrokkene waarvan de persoonsgegevens worden verwerkt, uitgebreid. Wanneer de AVG overtreden wordt, kan de AP hoge boetes uitdelen. Zover is het echter in Nederland nog niet gekomen. De AP heeft wel al dwangsommen opgelegd en geïnd.

Dat het voor organisaties lang niet altijd even eenvoudig is om zich aan de AVG te houden, bewijst onder meer de Belastingdienst. Zo handelde de fiscus in strijd met de AVG door BSN-nummers te verwerken in het btw-identificatienummer van zzp’ers. Staatssecretaris Snel verwacht dat de Belastingdienst in mei 2019 pas volledig zal voldoen aan de AVG.

Ook in de Tweede Kamer is middels een motie gevraagd om een evaluatie van de nieuwe privacywetgeving. De minister van Justitie en Veiligheid heeft laten weten dat een dergelijke evaluatie van de AVG waarschijnlijk in het nieuwe jaar zal plaatsvinden. Tot slot is de AP momenteel nog druk bezig om elke klacht met betrekking tot de AVG te behandelen. Hoeveel onderzoeken naar mogelijke overtredingen nog lopen wil de toezichthouder niet zeggen. Hoe de AP verder omgaat met een klacht leest u hier.

Meer artikelen van SOLV Advocaten

Dit artikel is ook te vinden in het dossier AVG

Van onze partners

Privacy in perspectief

→ Lees meer

Verhouding Wwft en AVG: de grenzen van het cliëntenonderzoek

→ Lees meer

Internationale doorgifte van persoonsgegevens: hoe regel je dat in de praktijk?

→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over privacy, cybersecurity en data. Abonneer op onze gratis nieuwsbrief.

Abonneer