Een missiegerichte aanpak voor slimme zorg en e-health

07-11-2019

Mits doelgericht ingezet, kunnen digitale innovaties, zoals robotica, kunstmatige intelligente en e-coaching, oplossingen bieden om ouderen langer zelfstandig te laten wonen, burgers meer regie over gezondheid te geven, zorgpersoneel te ondersteunen of deels te vervangen, en de gezondheidszorg goedkoper te maken. Het Rathenau Instituut schreef een Bericht aan het Parlement advies voor de vaste Kamercommissie voor VWS over de AO e-health en slimme zorg.

Digitale innovaties hebben een prominente rol toebedeeld gekregen in het bijdragen aan de belangrijke maatschappelijke uitdagingen in zorg en gezondheid. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de MedTech-visie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het missiegeoriënteerde innovatiebeleid dat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) in 2018 heeft ingezet, onder andere voor zorg en gezondheid. De sector van zorg en gezondheid wil met slimme zorg en e-health, waaronder bijvoorbeeld robotica en telecare vallen, veel verschillende doelen tegelijkertijd nastreven: kwaliteit, doelmatigheid, toegankelijkheid van zorg, en patiënt-gecentraliseerde, menswaardige zorg. Overheden, kennisinstituten, zorgaanbieders, verzekeraars, zorgpersoneel en burgers anticiperen – ieder op hun manier – op het gebruik van deze technologieën.

Bericht aan het Parlement: Een missiegerichte aanpak voor slimme zorg en e-health


Dit nieuwsbericht is ook te vinden in het dossier Privacy in de zorg

bron: Rathenau Instituut

Van onze partners

Cursus: werken aan een privacybewuste organisatie

Na deze afwisselende en interactieve cursus kunnen deelnemers een privacybewustzijnsproces in hun eigen organisatie initiëren.

→ Lees meer

Masterclass Privacy: the next step

→ Lees meer

Opleiding Privacy in het sociaal domein - 3 daags

Met deze driedaagse opleiding wordt u opgeleid tot privacy professional in het sociaal domein.

→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over privacy, cybersecurity en data. Abonneer op onze gratis nieuwsbrief.

Abonneer