De toekomst van cloud adoptie in de financiële sector

15-10-2020

Veel financiële instellingen zijn in de afgelopen jaren gestart met de adoptie van cloud in hun IT-omgeving. Ten opzichte van bestaande systemen zijn de voordelen dermate evident dat zij hier fors in investeren. Die trend lijkt bovendien nog wel even aan te houden. Anand Chandra en Eklove Mohan van financieel consulting bureau Synechron delen hun gedachten over de toekomst van de cloud in de financiële sector.

Financiële instellingen die pas in het afgelopen jaar gestart zijn met digitale verandertrajecten borduren voort op de basis die gelegd is door ‘early cloud adopters’. Deze relatief kleine groep van cloudprofeten en -pioniers hebben het pad geëffend, waardoor de stap naar de cloud steeds vaker en sneller met succes kan worden gemaakt. Ondertussen zijn cloud-omgevingen zelf ook meer volwassen geworden.

De standaardisering en de ontwikkeling van ‘best practices’ heeft de aandacht getrokken van hooggeplaatste besluitvormers. De voordelen zijn steeds evidenter.(1) Dit heeft in de financiële sector geleid tot sterk toegenomen prikkels om organisaties gereed te maken voor de cloud, of op zijn minst te zorgen voor een zekere compatibiliteit van bestaande systemen met de cloud.

Wat verder bijdraagt is dat stigma’s over hoe een cloud wordt vormgegeven (Software as a Service, Platform as a Service etc.) zijn vervaagd. Standaardisering en best practices zorgen voor een sneller besluitvormingsproces over de adoptie, zonder een maand van gekibbel tussen verschillende belanghebbenden binnen een organisatie.

Effectievere migraties

Cloud-optimalisatie om kosten te verlagen en operationele werkzaamheden te verbeteren staan momenteel hoog op de agenda van senior besluitvormers, merkt ook Synechron in haar eigen klantenkring. Wat Synechron ook ziet is toegenomen gebruik van ‘containers’ of meer abstract ‘containerisering’.

Traditioneel gezien moesten administrators bij ‘framework level configuration’ wijzigingen dezelfde acties uitvoeren op twintig of meer omgevingen. Een bijzonder arbeidsintensief proces, waarin één à twee servers kunnen worden gemist, waardoor de geïmplementeerde code/configuratie wederom moest worden uitgevoerd. ‘Containerisering’ heeft dit proces verbeterd. Als een bepaalde handeling is uitgevoerd op één, dan is deze uitgevoerd op alle servers. ‘Containerisering’ verkleint de ruimte om fouten te maken en draagt effectief bij aan ‘continuous integration/continuous development’.

De snelheid van cloud-adoptie in de financiële sector zal op het hetzelfde hoge niveau blijven. Met talent dat zich verder ontwikkelt, de opkomst van moderne manieren van werken, meer volwassen benchmarks en disruptieve innovaties die zich aandienen verwacht Synechron dat financiële instellingen hun cloud-programma’s stevig de wind in de zeilen zullen geven in de komende jaren.

Voetnoten

(1) https://www.banken.nl/nieuws/22457/6-redenen-waarom-finance-veiliger-is-in-de-cloud


bron: Banken.nl

Van onze partners

Privacy voor finance professionals

→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over privacy, cybersecurity en data. Abonneer op onze gratis nieuwsbrief.

Abonneer