Boete van DNB voor Zonnepanelendelen B.V. wegens niet tijdig rapporteren

28-10-2020

De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft aan Zonnepanelendelen B.V. (ZPD) een bestuurlijke boete van EUR 17.000,- opgelegd. Deze boete is opgelegd, omdat ZPD de wettelijk verplichte kwartaalrapportage over het derde kwartaal van 2019 niet binnen de voorgeschreven termijn aan DNB heeft verstrekt.

Overtreding

ZPD heeft de kwartaalrapportage over het derde kwartaal van 2019 niet tijdig aan DNB verstrekt. Deze rapportage had uiterlijk op 11 november 2019 bij DNB ingediend moeten zijn, maar is door ZPD op 12 november 2019 aan DNB verstrekt. Hiermee heeft ZPD artikel 3:72, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht in samenhang met de bij of krachtens het vijfde lid van dit artikel gestelde voorschriften overtreden. DNB heeft hiervoor op 10 juli 2020 aan ZPD een bestuurlijke boete opgelegd.

Tegen dit besluit is door ZPD geen bezwaar gemaakt, waardoor dit besluit onherroepelijk is geworden.

Bekijk: Boetebesluit van DNB voor Zonnepanelendelen B.V.


bron: De Nederlandsche Bank

Van onze partners

Financieel toezicht in vogelvlucht

→ Lees meer

Governance en financieel toezicht

→ Lees meer

Wwft cursussen

→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over privacy, cybersecurity en data. Abonneer op onze gratis nieuwsbrief.

Abonneer