Antwoord op kamervragen over overheidsgegevens als open data

08-03-2018

Kajsa Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, heeft antwoord gegevens op Kamervragen die VVD’ers Middendorp en Van Den Bosch hadden gesteld over het als open data beschikbaar stellen van overheidsgegevens.

Aanleiding van de Kamervragen is een artikel dat begin februari in het NRC verscheen, genaamd ‘Dit gaan ze niet leuk vinden, Rik’. Het verhaal gaat over milieukundige Rik, die naast zijn werkzaamheden op de Universiteit van Leiden in zijn vrije tijd een website had opgezet over vervuiling in sloten, waarbij hij gebruik had gemaakt van open data die beschikbaar was gesteld via overheidswebsites. Omdat de website een concurrent vormde voor een soortgelijke website van de Universiteit Leiden, belande Rik in een arbeidsconflict en werd hij uiteindelijk geschorst.

Middendorp en Van Den Bosch hebben naar aanleiding van het artikel Kamervragen gesteld over het als open data beschikbaar stellen van overheidsgegevens en de rol van de minister in dergelijke conflicten die met het huidige beleid in de toekomst vaker plaats kunnen vinden.

De minister geeft in antwoord op de Kamervragen aan het hergebruik van overheidsgegevens te bevorderen. Open data, beschikbaar gesteld door de overheid, moet actief en zonder belemmering voor hergebruik toegankelijk worden gemaakt.

Dergelijke conflicten kunnen in de toekomst worden voorkomen door in de digitaliseringsstrategie onderscheid te maken tussen datagebruik ten behoeve van de uitvoering van de wettelijke taak en het hergebruik ervan door derden. “In het eerste geval is de overheid verantwoordelijk voor de juistheid en betrouwbaarheid van het datagebruik, ongeacht welke organisatie de bewerking ervan verzorgt. Met www.bestrijdingsmiddelenatlas.nl (de website verzorgd door de Universiteit Leiden – red.) is daar in voorzien. In het andere geval staat het de hergebruiker van de data geheel vrij om deze te gebruiken en te bewerken tot nieuwe informatieproducten. De verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid ligt in dat geval bij de hergebruiker”, aldus de minister.

Het conflict tussen de milieukundige en de Universiteit Leiden is volgens de minister echter geen aanleiding om de digitaliseringsstrategie van de overheid aan te passen.

Klik hier om de Kamervragen te bekijken.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over privacy, cybersecurity en data. Abonneer op onze gratis nieuwsbrief.

Abonneer