AFM start vervolgonderzoek naar transactiemonitoring beleggingsondernemingen en -instellingen

26-08-2020

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is een vervolgonderzoek gestart naar het monitoren van transacties en het melden van ongebruikelijke transacties door beleggingsinstellingen en –ondernemingen. Uit eerder onderzoek in 2019 bleek namelijk dat zij hierbij tekortschieten. Beleggingsinstellingen en- ondernemingen die transactiemonitoring helemaal niet hebben ingericht, moeten dat dit jaar nog op orde brengen.

Het vervolgonderzoek, dat in juni 2020 al is gestart, bestaat uit zes onderzoeken bij individuele beleggingsinstellingen en beleggingsondernemingen. Hierbij checken wij onder meer of de ondernemingen transactieprofielen opstellen van hun cliënten, detectieregels hanteren voor het signaleren van ‘opvallende’ transacties en tijdig en goed melden bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU).

Eerder onderzoek

In 2019 deed de AFM onderzoek bij zes (andere) beleggingsondernemingen en -instellingen. Toen bleek dat beleggingsinstellingen en –ondernemingen nog onvoldoende doen om mogelijk witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. Om die reden zijn wij nu dit verdiepende vervolgonderzoek gestart.

Wettelijke verplichting

Volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) zijn Wwft-instellingen onder meer verplicht om een voortdurende controle uit te oefenen op hun zakelijke relaties (waaronder cliënten). Ook moeten zij de transacties van hun zakelijke relaties te monitoren en bij een ongebruikelijke transactie zo snel mogelijk de FIU te informeren.

Herstelacties voor eind 2020

Naast dit vervolgonderzoek en het eerdere onderzoek in 2019 doet de AFM ook jaarlijks een zogeheten Wwft-uitvraag. Uit de Wwft-uitvraag 2019 bleek 15% van de beleggingsinstellingen en beleggingsondernemingen in zijn geheel niet te doen aan transactiemonitoring. Die beleggingsinstellingen en beleggingsondernemingen zullen hierover binnenkort een brief ontvangen. De AFM stelt deze instellingen tot eind 2020 in de gelegenheid om na te gaan in hoeverre zij op dit moment in overtreding zijn van de Wwft en waar nodig de benodigde herstelacties uit te voeren. Hierna zal de AFM steekproefsgewijs controleren in hoeverre instellingen voldoen aan het adequaat monitoren van transacties en indien nodig gepast optreden. Als de resultaten uit de individuele onderzoeken daar aanleiding voor geven zullen wij die publiceren. In september start de AFM overigens de Wwft-uitvraag 2020 voor beleggingsinstellingen.


bron: Autoriteit Financiële Markten

Van onze partners

Wwft cursussen

→ Lees meer

Financieel toezicht in vogelvlucht

→ Lees meer

Toezicht en handhaving door AFM en DNB

→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over privacy, cybersecurity en data. Abonneer op onze gratis nieuwsbrief.

Abonneer