Actieplan Agenda Toekomst Toezicht naar Tweede Kamer

18-06-2020

Op 11 juni heeft de minister van BZK het actieplan ATT (agenda toekomst toezicht) aan de Tweede Kamer verzonden. Dit actieplan is tot stand gekomen in samenwerking tussen BZK, IPO en VNG en wordt in 2020-2023 jaar uitgevoerd.

Het gaat over hoe het rijk en de provincies als toezichthouders het interbestuurlijk toezicht op gemeenten (toezichtontvangers) anders gaan inrichten/uitvoeren.

Programmastart Interbestuurlijk Programma

Het Actieplan is een concrete uitwerking van de in 2018 opgestelde Agenda Toekomst van het Toezicht (ATT) uit 2018. Het actieplan en de eerder opgestelde agenda volgen uit het in 2018 opgestelde ‘Programmastart Interbestuurlijk Programma’ (IBP). Daarin hebben Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen afgesproken om te 'werken aan vernieuwing van het interbestuurlijk en financieel toezicht, zodat het toezicht zo effectief mogelijk is en passend is bij een gezamenlijke aanpak van maatschappelijke opgaven.'

Bekijk: Actieplan Agenda Toekomst Toezicht


bron: VNG

Van onze partners

Toezicht en handhaving door AFM en DNB

→ Lees meer

Financieel toezicht in vogelvlucht

→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over privacy, cybersecurity en data. Abonneer op onze gratis nieuwsbrief.

Abonneer