Aankondiging onderzoeken onderzoeksopdrachtgerichte interceptie

06-12-2018

Deze week heeft de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) aangekondigd onderzoek te gaan verrichten naar de toepassing van filters en de wijze van selectie bij onderzoeksopdrachtgerichte (OOG) interceptie door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD).

Deze twee onderzoeken vinden plaats naar aanleiding van de uitkomsten van de nulmeting 'onderzoeksopdrachtgerichte interceptie ether', zoals opgenomen in de op 4 december 2018 door de CTIVD gepubliceerde voortgangsrapportage. In de onderzoeken zal de CTIVD onder meer aandacht besteden aan de wijze waarop invulling wordt gegeven aan het gerichtheidsvereiste en de verplichting tot datareductie.

De onderzoeken worden afgesloten met een openbaar toezichtsrapport (art. 113 Wiv 2017).

Aankondigingsbrief aan de Tweede Kamer in het onderzoek naar de toepassing van filters bij OOG-interceptie

Aankondigingsbrief aan de Tweede Kamer in het onderzoek naar de wijze van selectie bij OOG-interceptie

bron: CTIVD

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over privacy, cybersecurity en data. Abonneer op onze gratis nieuwsbrief.

Abonneer