Aankondiging onderzoek verwerving bulkdatasets met de hackbevoegdheid

12-09-2019

Vandaag heeft de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) aangekondigd onderzoek te gaan verrichten naar de verwerving van bulkdatasets met de inzet van de hackbevoegdheid door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD), ook wel 'bulkhacks' genoemd.

De inzet van de hackbevoegdheid maakt binnen het bredere thema van bulkverwerking door de AIVD en de MIVD een belangrijk onderdeel uit. In het onderzoek komt dan ook de vraag aan de orde of sprake is van voldoende waarborgen bij de inzet en toepassing van hacks waarmee een grote hoeveelheid gegevens (bulk) kan worden verworven. Onder bulkdatasets worden gegevensverzamelingen begrepen, waarbij het merendeel van de gegevens betrekking heeft op organisaties en/of personen die geen onderwerp van onderzoeken van de diensten zijn en dat ook nooit zullen worden.

Het onderzoek is bovendien van belang met het oog op de evaluatie van de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017) die twee jaar na de inwerkingtreding van de wet zijn aanvang dient te krijgen. Het onderzoek wordt afgesloten met een openbaar toezichtsrapport (art. 113 Wiv 2017).


Dit artikel is ook te vinden in het dossier Informatiebeveiliging

bron: CTIVD

Van onze partners

Cursus: werken aan een privacybewuste organisatie

Na deze afwisselende en interactieve cursus kunnen deelnemers een privacybewustzijnsproces in hun eigen organisatie initiëren.

→ Lees meer

Examentraining CIPM / Certified Information Privacy Manager

→ Lees meer

Examentraining CIPP / E Certified Information Privacy Professional Europe

→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over privacy, cybersecurity en data. Abonneer op onze gratis nieuwsbrief.

Abonneer