Aanbiedingsbrief ontwerpbesluit identificatiemiddelen voor burgers Wet digitale overheid

10-02-2021

Staatssecretaris Knops biedt het ontwerpbesluit identificatiemiddelen voor burgers Wet digitale overheid (Wdo) aan de Tweede Kamer aan. De Wet digitale overheid (Wdo) heeft als doel het regelen van het veilig en betrouwbaar kunnen inloggen voor Nederlandse burgers en bedrijven bij de (semi-)overheid. Met veilig en betrouwbaar inloggen wordt bedoeld dat burgers elektronische identificatiemiddelen (eID) krijgen met een hogere mate van betrouwbaarheid dan het huidige DigiD. Deze identificatiemiddelen geven publieke dienstverleners meer zekerheid over iemands identiteit.(1)

Datum: 9 februari 2021

Betreft: Aanbieding ontwerpbesluit identificatiemiddelen voor burgers Wdo

Hierbij bied ik u aan het ontwerpbesluit houdende vaststelling van regels inzake de aanwijzing en erkenning van publieke en private identificatiemiddelen (Besluit identificatiemiddelen voor natuurlijke personen Wdo). Voor de inhoud van het ontwerpbesluit verwijs ik u naar de ontwerp-nota van toelichting.(2)

De voorlegging geschiedt in het kader van de voorgeschreven voorhangprocedure (artikel 25, leden 1 en 2) van de voorgenomen Wet digitale overheid en biedt uw Kamer de mogelijkheid zich uit te spreken over het ontwerpbesluit voordat het aan de Afdeling advisering van de Raad van State zal worden voorgelegd en vervolgens zal worden vastgesteld.

Op grond van de aangehaalde bepalingen geschiedt de voordracht aan de Koning ter verkrijging van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State over het ontwerpbesluit niet eerder dan vier weken nadat het ontwerpbesluit aan beide Kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

Een gelijkluidende brief heb ik gezonden aan de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

drs. R.W. Knops


(1) https://www.digitaleoverheid.nl/dossiers/wet-digitale-overheid/
(2) Lees hier het volledige Conceptbesluit identificatiemiddelen voor natuurlijke personen Wdo

bron: Rijksoverheid

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over privacy, cybersecurity en data. Abonneer op onze gratis nieuwsbrief.

Abonneer