Wbp verzoek om verwijdering van persoonsgegevens afgewezen na vervalsing bankafschrift

12-12-2017

ECLI:NL:RBAMS:2017:8329

Een op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens(Wbp) ingediend verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens uit het Incidentenregister van ABN AMRO, is afgewezen. De verzoekster heeft een bankafschrift vervalst. De rechter oordeelt dat inschrijving in de registers gerechtvaardigd en proportioneel is.

De zaak draait om een vrouw die om verhoging van haar kredietlimiet vroeg, van €4.000 naar €6.000. Daarbij vulde ze in dat haar woonlasten €720 per maand bedroegen. Bij de aanvraag werd om een bewijs gevraagd waarbij de verzoekster een uitdraai van haar mobielbankieren app toestuurde. Hier was een maandelijks bedrag van €440 zichtbaar. Een bankmedewerker stelde vast dat de huurafschrijving €1.440 in plaats van de opgegeven €440 bedroegen. De betreffende bankmedewerker heeft hiervan melding gedaan bij de afdeling fraudepreventie van ABN AMRO, van welke afdeling de fraudespecialist na onderzoek heeft geconcludeerd dat het bankafschrift is vervalst.

Hierop heeft de ABN AMRO de klantrelatie met verzoekster beëindigd en gemeld dat de gegevens van de klant opgenomen worden in het interne Incidentenregister en in het Externe Verwijzingsregister. Ook heeft de bank aangifte gedaan wegens valsheid in geschrifte. Volgens verzoekster was dit in strijd met de wet en buitenproportioneel. Ook zou het een flinke streep zetten door haar toekomstplannen.

De rechtbank oordeelt dat opname in de Registers gerechtvaardigd en proportioneel is. De klant heeft moedwillig geprobeerd de bank te misleiden om daarmee een hoger krediet te ontvangen. De bank heeft zorgvuldig gehandeld door de mogelijkheid te geven om bezwaar te maken. Het staat de klant vrij om op later moment nogmaals bezwaar te maken en de bank te vragen de registratie voor de termijn van acht jaar te beëindigden.

bron: Rechtspraak

Van onze partners

Checklist Privacy AVG

→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over privacy, cybersecurity en data. Abonneer op onze gratis nieuwsbrief.

Abonneer