Kerklid mag gegevens over haar bij kerk inzien

17-09-2019

ECLI:NL:GHDHA:2019:2398

Een gereformeerde kerk moet een kerklid inzage verlenen in de door haar gevraagde persoonsgegevens. Dat heeft het gerechtshof Den Haag deze week in hoger beroep bepaald. Het Haagse gerechtshof heeft geoordeeld dat de kerk op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens en de AVG verplicht is het betreffende kerklid inzage in haar persoonsgegevens te geven.

De rechtszaak gaat over een kerklid dat bij de kerk een verzoek heeft gedaan om inzage in haar persoonsgegevens. Het kerklid wil weten welke persoonsgegevens de kerk bewaart over een geschil tussen haar en deze kerk. Zij wil een aantal documenten met betrekking tot dat geschil inzien. De kerk is van mening hiertoe niet verplicht te zijn op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens en de AVG.

Het gerechtshof heeft vastgesteld dat het verzoek tot inzage gaat over documenten die op een usb-stick staan en dat er sprake is van ‘geautomatiseerde verwerking’ van persoonsgegevens. Het gerechtshof heeft geoordeeld dat de kerk op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens en de AVG verplicht is het kerklid haar persoonsgegevens in te laten zien en beschrijft wat dit inzagerecht inhoudt.

De kerk moet inzage geven in iedere informatie die door inhoud, doel of gevolg is gelieerd aan het kerklid en waarmee het kerklid redelijkerwijs identificeerbaar is voor de kerk of voor enig andere persoon. Het maakt daarbij niet uit of het gaat om objectieve informatie of om subjectieve informatie, zoals meningen of oordelen. Een verzoek om inzage kan niet zonder meer worden afgewezen op grond dat het gaat om vertrouwelijke, interne notities. Het kerklid kan niet zonder meer aanspraak maken op integrale kennisneming van de documenten waarin haar persoonsgegevens zijn verwerkt. De informatie moet wel in begrijpelijke vorm aan haar worden verstrekt. De kerk kan de inzage in vertrouwelijke documenten beperken, als dit noodzakelijk is voor de bescherming van rechten en vrijheden van anderen. In dit geval gaat het vooral om de privacy-rechten van andere kerkleden. De kerk mag de documenten, die zij aan het kerklid overlegt, anonimiseren. De kerk kan er op die manier voor zorgen dat niet kan worden herleid wie welke uitlatingen over het kerklid heeft gedaan. Dit ter bescherming van de privacy-rechten van derden. Het is voor het gerechtshof niet mogelijk meer concreet te bepalen in hoeverre het inzagerecht van het kerklid beperkt moet worden in verband met de privacy-rechten van derden, omdat het hof de inhoud van de betreffende documenten niet kent.


Dit artikel is ook te vinden in het dossier AVG

bron: Rechtspraak.nl

Van onze partners

Magazine: Privacy en de gemeente

→ Lees meer

Privacy op de werkvloer

→ Lees meer

Privacy op de werkvloer

→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over privacy, cybersecurity en data. Abonneer op onze gratis nieuwsbrief.

Abonneer