Hoge Raad verwerpt kort geding Dutch Film Works

26-02-2021

ECLI:NL:PHR:2021:83

De Hoge Raad heeft het cassatieberoep van Dutch Film Works verworpen. De grootste filmdistributeur van Nederland wilde dat Ziggo de NAW-gegevens verstrekte die bij het IP-adres horen van mensen die illegaal films en series downloadde. Het recht op privacy van Ziggo-klanten weegt volgens de rechter zwaarder dan het belang van Dutch Films Works. Dat schrijft de Hoge Raad in haar arrest.

Dutch Film Works strijdt al jaren tegen piraterij

Dutch Film Works maakt zich al jaren hard voor de rechten van filmmakers en andere rechthebbenden van intellectuele eigendomsrechten in de filmwereld. De filmdistributeur probeert sinds de introductie van het downloadverbod in 2014 een einde maken aan online piraterij en illegaal downloaden van auteursrechtelijk beschermde films en series. Om dat te bereiken wil ze illegale downloaders een schikkingsvoorstel van 150 euro voorleggen voor iedere film of aflevering die ze uit illegale bronnen hebben verkregen, zoals The Pirate Bay.

Het Duitse bedrijf Tecxipio heeft Dutch Film Works in haar strijd door de IP-adressen van illegale downloaders te verstrekken. Om hen te kunnen vervolgen heeft de filmdistributeur hun NAW-gegevens nodig. Verschillende rechters hebben in het verleden geoordeeld dat internet service providers geen klantgegevens hoeven te overhandigen aan het bedrijf. Daarop besloot Dutch Film Works om in hoger beroep te gaan bij de Hoge Raad.

‘Rechter werpt onnodig hoge drempels op’

De hoogste rechterlijke instantie in ons land heeft donderdag een uitspraak gedaan in deze zaak. De vraag waar de rechter zich over moest buigen, was of hosting providers verplicht kunnen worden om NAW-gegevens die bij specifieke IP-adressen horen te verstrekken aan Dutch Film Works. “Het grondrecht op bescherming van intellectuele eigendom staat tegenover het grondrecht op bescherming van persoonsgegevens en privacy van de internetgebruikers”, aldus de rechter.

Tijdens het verweer stelde de filmdistributeur dat de voorzieningenrechter miskend zou hebben dat het recht op privacy en bescherming van persoonsgegevens niet ‘in de kern’ wordt geraakt bij het verstrekken van NAW-gegevens. Ook zou de voorzieningenrechter een ‘onjuiste rechtsopvatting’ hanteren door het al dan niet verstrekken van persoonsgegevens te laten afhangen van de acties die Dutch Films Works wil nemen tegen individuele downloaders. Een ander argument dat Dutch Films Works aanhaalde is dat het hof ‘onnodig hoge drempels voor handhaving van IE-rechten [intellectueel eigendom, red.] jegens downloaders’ zou opwerpen.

Hoge Raad gaat niet mee in argumenten Dutch Film Works en verwerpt cassatieberoep

De Hoge Raad verwerpt alle argumenten en klachten van de filmdistributeur. Net als de voorzieningenrechter meent de Raad dat het aanpakken van illegale downloaders onder voorwaarden rechtmatig is. De rechter oordeelt echter dat de rechthebbende (Dutch Film Works) te weinig rekening heeft gehouden met de belangen van de betrokken internetgebruikers.

De Hoge Raad erkent dat Dutch Film Works een gerechtvaardigd belang heeft bij de verstrekking van NAW-gegevens door Ziggo om illegale downloaders aan te spreken op hun gedrag. Tevens onderschrijft het hof dat het vragen van persoonsgegevens aan de hosting provider wellicht de meest effectieve manier is om tegen illegale downloaders op te treden. De filmdistributeur heeft echter onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de Ziggo-klant achter een IP-adres noodzakelijkerwijs de inbreukmaker is.

“Het hof heeft slechts overwogen dat in met name die gevallen waarin onzeker is of de Ziggo-klant de inbreukmaker is, het tussen de belangen van betrokkenen te vinden evenwicht teveel is verstoord door het bestaande gebrek aan transparantie aan de kant van DFW. Daaruit volgt niet dat het hof heeft verlangd dat de betrokken Ziggo-klant noodzakelijkerwijs de inbreukmaker is”, aldus de rechter. Daarom verwerpt de Hoge Raad het cassatieberoep van Dutch Film Works. Dat betekent dat hosting providers dus geen persoonsgegevens hoeven te overhandigen aan de filmdistributeur.

Stichting Brein treedt hard op tegen uploaders

Dutch Films Works is niet de enige partij die zich al jarenlang inzet tegen illegaal downloaden van auteursrechtelijk beschermd materiaal. Stichting Brein speelt al jaren een kat-en-muisspelletje met aanbieders van auteursrechtelijk beschermd materiaal zoals muziek, videogames, ebooks en films. In 2012 besliste de rechtbank dat Ziggo en XS4ALL The Pirate Bay moesten blokkeren. Deze blokkade werd echter in 2014 opgeheven, omdat onderzoek uitwees dat hij niet effectief was. In september 2017 moesten de providers The Pirate Bay, mirrorsites en proxyservers opnieuw blokkeren. Begin 2018 werden KPN, Tele2 en T-Mobile bovendien aan dit lijstje toegevoegd.

In juni vorig jaar bepaalde het gerechtshof van Amsterdam dat Ziggo en XS4ALL de IP-adressen en domeinnamen van The Pirate Bay voor hun gebruikers moeten blokkeren. De rechter was van mening dat niet alleen de gebruikers, maar ook de beheerders van het platform zich schuldig maken aan piraterij en auteursrechtenschending. Eind vorig jaar trof de stichting een schikking met een grootschalige aanbieder van proxy’s en mirrors waarmee de blokkade van The Pirate Bay omzeild kon worden.

Tot slot lanceerde Stichting Brein in december een bewustwordingscampagne om ‘frequente bittorent uploaders’ te waarschuwen voor hun gedrag. In januari verstuurde de stichting de eerste waarschuwingen aan torrentgebruikers die regelmatig auteursrechtelijk beschermd materiaal uploaden.


bron: VPN Gids

Van onze partners

Inzage- en verwijderingsverzoeken onder de AVG

→ Lees meer

Privacy op de werkvloer

→ Lees meer

Privacy in perspectief

→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over privacy, cybersecurity en data. Abonneer op onze gratis nieuwsbrief.

Abonneer