Geen buitenwerkingstelling bepalingen Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2017

29-06-2018

ECLI:NL:RBDHA:2018:7459

Verschillende eisers hebben in een kort geding vorderingen ingesteld om vijf bepalingen van de op 1 mei 2018 in werking getreden Wiv 2017 buiten werking te stellen. Deze vorderingen zijn deze week door de voorzieningenrechter afgewezen.

Terughoudendheid burgelijke rechter in kort geding
De voorzieningenrechter overweegt dat hij terughoudendheid in acht moet nemen bij de beoordeling van de vorderingen gelet op, kort gezegd, de scheiding der machten. Daarbij komt dat in een kort geding slechts een voorlopig oordeel kan worden gegeven. Toewijzing van de vorderingen kan daarom alleen als de bepalingen overduidelijk in strijd zijn met hoger recht.

Oordeel voorzieningenrechter
Ter onderbouwing van hun standpunt dat de door hen genoemde bepalingen van de Wiv2017 een inbreuk vormen op diverse fundamentele privacy-grondrechten, hebben de eisers onder andere een beroep gedaan op artikel 8 EVRM. Dat artikel beschermt het individu tegen willekeurige inbreuken van de overheid op onder meer de grondrechten op respect voor zijn privéleven en zijn correspondentie.
In dat artikel is bepaald dat een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van een individu gerechtvaardigd kan zijn, maar alleen als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Bij de beoordeling of dat het geval is let de voorzieningenrechter niet alleen op de (tekst van de) door eisers genoemde bepalingen, maar op de wet als geheel. Gelet op al de waarborgen en garanties tegen misbruik die daarin zijn opgenomen, kan volgens de voorzieningenrechter niet worden geconcludeerd dat de bepalingen onmiskenbaar onverbindend zijn (zoals het juridische toetsingscriterium luidt).

Eisers
Eisers zijn organisaties die zich sterk maken voor privacybelangen en/of mensenrechten, organisaties. Zij komen onder meer op voor de belangen van respectievelijk media, journalisten en hun bronnen, maatschappelijke organisaties en hun bronnen, advocaten en hun cliënten en bedrijven die communicatiediensten verlenen.

bron: Rechtspraak.nl

Van onze partners

Privacy in perspectief

→ Lees meer

Incompanymogelijkheden

Privacyweb biedt ook de mogelijkheid om de verschillende onderwerpen als incompanyworkshop/cursus te organiseren, in samenwerking met de deskundige docenten van de Berghauser Pont Academy.
Hierbij staat de kennisbehoefte van uw medewerkers centraal. U krijgt een uniek programma toegespitst op uw wensen.
Lees meer

Wilt u snel antwoord op uw vraag?
Judith Nuijens (uitgever) informeert u graag over de mogelijkheden. Zij is te bereiken via tel. 020 - 8200 908 en e-mail judith@berghauserpont.nl.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over privacy, cybersecurity en data. Abonneer op onze gratis nieuwsbrief.

Abonneer