Geen boekverbod 'De gekooide recherche'

26-10-2018

ECLI:NL:HR:2018:1987

De beslissing van het gerechtshof in Den Haag van 27 juni 2017 om het boek ‘De gekooide recherche’ niet te verbieden, blijft in stand. Dat heeft de Hoge Raad vandaag bepaald.

Een oud-rechercheur schreef in 2015 het boek 'De gekooide recherche' over zijn ervaringen bij de politie. In dit boek beschrijft hij een aantal onderzoeken waarbij hij betrokken is geweest. Daarbij worden onder meer de naam en gedragingen van een strafrechtelijk veroordeelde man vermeld. Deze man is van mening dat sprake is van een onrechtmatige publicatie. Hij vindt dat de oud-rechercheur zijn ambtsgeheim heeft geschonden en in strijd heeft gehandeld met de Wet bescherming persoonsgegevens. Daarin staat onder meer een verbod om strafrechtelijke gegevens te verwerken. Hij eist dat het boek uit de schappen wordt gehaald en vordert een schadevergoeding.

De rechtbank en het gerechtshof hebben de vorderingen afgewezen. Het gerechtshof oordeelde dat geen sprake was van het gebruik van geheime informatie nu die informatie ook in andere publicaties naar voren komt. Verder oordeelde het hof dat de vrijheid van meningsuiting hier zwaarder weegt dan het recht op privacy en dat het verbod om strafrechtelijke gegevens te verwerken niet van toepassing is omdat deze verwerking noodzakelijk is voor uitsluitend journalistieke doeleinden. De in het boek beschreven strafzaken vergroten volgens het hof de zeggingskracht van het boek vanwege de controleerbaarheid en geloofwaardigheid. In die zin draagt ook het noemen van de naam van de man en het tonen van zijn portret bij aan het algemene belang. De man was het hiermee niet eens en stelde tegen deze beslissing beroep in cassatie in.

De Hoge Raad heeft vandaag het cassatieberoep van de man verworpen met toepassing van art. 81 lid 1 Wet RO. Dit betekent dat de Hoge Raad de zaak afdoet zonder inhoudelijke motivering. De Hoge Raad past dit artikel toe als het cassatieberoep ongegrond is en geen juridisch belangrijke nieuwe vragen oproept.

Advocaat-generaal Lückers had eerder in een uitvoerige conclusie tot verwerping van het cassatieberoep geconcludeerd.

De uitspraak van het gerechtshof blijft dan ook in stand.

Dit artikel is ook te vinden in het dossier AVG

bron: Rechtspraak.nl

Van onze partners

Masterclass Privacy: the next step

Deze masterclass is in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam. In zeven modules wordt privacy bekeken vanuit een juridisch, psychologisch, technologisch, economisch en ethisch perspectief.

→ Lees meer

Checklist Privacy AVG

→ Lees meer

Incompanymogelijkheden

Privacyweb biedt ook de mogelijkheid om de verschillende onderwerpen als incompanyworkshop/cursus te organiseren, in samenwerking met de deskundige docenten van de Berghauser Pont Academy.
Hierbij staat de kennisbehoefte van uw medewerkers centraal. U krijgt een uniek programma toegespitst op uw wensen.
Lees meer

Wilt u snel antwoord op uw vraag?
paula vrolijk

Paula Vrolijk-de Vries (programmamanager Privacyweb)
tel. 020 - 237 47 01
paula@berghauserpont.nl

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over privacy, cybersecurity en data. Abonneer op onze gratis nieuwsbrief.

Abonneer