Eu­ro­pees Hof be­ant­woordt vra­gen over bi­o­me­tri­sche ge­ge­vens in vreem­de­lin­gen­ad­mi­ni­stra­tie

03-10-2019

ECLI:EU:C:2019:823

Vandaag (3 oktober 2019) heeft het Hof van Justitie in Luxemburg prejudiciële vragen beantwoord over het afnemen en vervolgens opslaan en bewaren van zogenoemde biometrische gegevens van vreemdelingen in de vreemdelingenadministratie. Het gaat dan om gezichtsopnames en vingerafdrukken. De Afdeling bestuursrechtspraak wilde van het Hof van Justitie weten of dit in overeenstemming is met Europese regels en met de Associatieovereenkomst tussen Europa en Turkije.

Achtergrond

De Afdeling bestuursrechtspraak stelde de vragen in januari 2018 in twee zaken van Turkse vreemdelingen. Bij hun aanvraag om een voorlopige verblijfsvergunning werden zij verplicht mee te werken aan het verstrekken van persoonsgegevens, in de vorm van een gezichtsopname en tien vingerafdrukken. Het doel daarvan is het voorkomen en bestrijden van identiteits- en documentfraude. Ook kunnen de gegevens voor strafrechtelijke doeleinden aan derden beschikbaar worden gesteld. De vreemdelingen zijn het niet eens met het afnemen en bewaren van hun biometrische gegevens.

Prejudiciële vragen en antwoorden Hof van Justitie

De Afdeling bestuursrechtspraak wilde in deze juridische procedure onder meer van het Hof weten of het verwerken en opslaan van de biometrische gegevens verder gaat dan nodig is om fraude te voorkomen en te bestrijden. Verder vroeg de Afdeling bestuursrechtspraak of het gebruik van de gegevens een beperking is op de toegang tot de werkgelegenheid van Turkse onderdanen.

Het Hof van Justitie antwoordt in zijn arrest van vandaag dat het afnemen van biometrische gegevens inderdaad een beperking is in de zin van de Associatieovereenkomst tussen Europa en Turkije. Dat is in principe verboden. Maar in dit geval is er een goede reden om het afnemen van biometrische gegevens verplicht te stellen, namelijk het voorkomen van fraude. Door het gebruik van de gegevens te beperken, gaat de Nederlandse regeling niet te ver, oordeelt het Hof van Justitie.

Voortzetting behandeling

Met het arrest van het Hof van Justitie van vandaag is nog geen einde gekomen aan deze procedures bij de Afdeling bestuursrechtspraak. Zij heeft de behandeling van de zaken geschorst in afwachting van de antwoorden van het Hof in Luxemburg. Nu het Hof van Justitie de prejudiciële vragen heeft beantwoord, zal de Afdeling bestuursrechtspraak de behandeling van de zaken voortzetten en daarna definitief uitspraak doen.

bron: Raad van State

Van onze partners

Persoonsgegevens in faillissement

→ Lees meer

Checklist Privacy AVG

→ Lees meer

Privacy in perspectief

→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over privacy, cybersecurity en data. Abonneer op onze gratis nieuwsbrief.

Abonneer