Elektronische verwerking van medische persoonsgegevens is aanvaardbaar uit oogpunt van medisch beroepsgeheim

01-12-2017

ECLI:NL:HR:2017:3053

De Hoge Raad heeft in cassatie uitspraak gedaan over de uitwisseling van patiëntgegevens via het LSP, het Landelijk Schakelpunt. Hierbij concludeert het Hof dat ze geen reden ziet om de uitspraken die in hoger beroep zijn gedaan te verwerpen. Uitwisseling via het LSP gebeurt binnen de kaders van de privacywetgeving, mits zorgaanbieders hier in de uitvoer van hun werkzaamheden rekening mee houden. Wel ziet het Hof mogelijkheden het systeem beter in te richten.

Het LSP ontstond na het sneuvelen van het wetsvoorstel voor het Elektronisch patiëntendossier in 2011. Er volgde een doorstart door deelnemende partijen en het verplichtende karakter werd minder. Om het LSP mogelijk te maken werd in 2012 de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (vanaf nu: VZVZ) opgericht. Deelname aan de gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders zou gebeuren op basis van toestemming. Patiënten moesten toestemming geven om het delen van gegevens mogelijk te maken, bijvoorbeeld tussen hun huisarts en een huisartsenpost. Hier gingen Nederlandse huisartsen en andere eisers tegen in verzet. Zij vonden dat de gevraagde toestemming te generiek was en de voorlichting ondermaats. Zij meenden dat hierdoor geen sprake is van vrijelijk gegeven toestemming en dat door de opzet van het LSP het medisch beroepsgeheim in gevaar zou komen.

In haar uitspraak bekrachtigt het Hof de uitspraken in hoger beroep. “De inrichting van de zorginfrastructuur is thans aanvaardbaar omdat zij berust op in vrijheid gegeven, voldoende specifieke, toestemming van de betrokken patiënten.” Wel geeft het Hof aan dat de toestemming die wordt gevraagd, specifieker zou kunnen. Bij specifieke toestemming zou per situatie bepaald moeten kunnen aan welke zorgaanbieder, welke informatie verstrekt zou worden. Volgens het Hof mag van VZVZ "worden verwacht dat zij, zodra dit voor haar technisch mogelijk en uitvoerbaar is, het systeem aanpast door daarin meer keuzevrijheid te bieden."

Van onze partners

Opleiding Privacy in het sociaal domein - 3 daags

→ Lees meer

Privacy in de zorg

→ Lees meer

Checklist Privacy AVG

→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over privacy, cybersecurity en data. Abonneer op onze gratis nieuwsbrief.

Abonneer