Bijenkorf biedt in procedure aan om gegevens over internetgedrag van onlineshopper over te leggen als bewijs

15-01-2019

ECLI:NL:RBROT:2018:9596

Céline van Waesberge

Op 23 november 2018 oordeelt een Rotterdamse kantonrechter dat een onlineshopper van de Bijenkorf de door haar voor een prijs van EUR 402 gekochte Cartier ketting aan de Bijenkorf moet teruggeven of aan de Bijenkorf een schadevergoeding van EUR 39.798 moet betalen. De werkelijke prijs van de ketting was namelijk niet EUR 402 (zoals in de webshop was aangegeven), maar EUR 40.200.

Auteurs: Céline van Waesberge, Loes Pustjens

De kantonrechter achtte het aannemelijk dat de Bijenkorf niet de wil had om de ketting voor een prijs van EUR 402 te verkopen. Dit leidde tot het oordeel dat geen koopovereenkomst tot stand is gekomen tussen de Bijenkorf en de onlineshopper. Bovendien oordeelde de kantonrechter dat van de onlineshopper verwacht mocht worden dat zij onderzoek had gedaan naar de juistheid van de prijs van de ketting.

De uitspraak van de Rotterdamse kantonrechter is met name een mooie illustratie van het leerstuk van het gerechtvaardigd vertrouwen dat relevant is bij de totstandkoming van overeenkomsten.

De uitspraak is echter ook interessant vanuit privacy rechtelijk perspectief. De Bijenkorf heeft tijdens de procedure namelijk aangeboden om een onderzoek naar het internetgedrag van de onlineshopper over te leggen.

Dit aanbod deed de Bijenkorf om het verweer te weerleggen van de onlineshopper dat zij er gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat de ketting EUR 402 kostte en dus een geldige koopovereenkomst tot stand was gekomen.

Volgens de Bijenkorf bleek uit het onderzoek naar het internetgedrag van de onlineshopper dat zij vaker op internet had gezocht naar Cartier producten en andere luxe producten van dezelfde prijscategorie. Hiermee wilde de Bijenkorf aantonen dat de onlineshopper op de hoogte was van de werkelijke prijzen van Cartier producten en dus wist dat de prijs waarmee de Cartier ketting in de webshop van de Bijenkorf werd aangeboden niet juist kon zijn.

De kantonrechter gaat op dit aanbod niet verder in. De kantonrechter oordeelt dat op grond van overige omstandigheden die door de Bijenkorf naar voren zijn gebracht reeds voldoende vaststaat dat de onlineshopper er niet gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat de ketting voor een prijs van EUR 402 door de Bijenkorf te koop aanbood.

Het is jammer dat op het aanbod van de Bijenkorf verder niet wordt ingegaan. Het was interessant geweest om te zien of de kantonrechter dan zou hebben getoetst of de Bijenkorf het internetgedrag van de onlineshopper (door middel van cookies) op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de geldende cookieregels mocht bijhouden en of de Bijenkorf de verzamelde gegevens vervolgens mocht gebruiken in de onderhavige procedure ter onderbouwing van haar standpunt.


Meer van Loyens & Loeff

bron: Rechtspraak.nl

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over privacy, cybersecurity en data. Abonneer op onze gratis nieuwsbrief.

Abonneer