Betaling onderzoekskosten na inbreuk op privacy van collega

07-02-2019

ECLI:NL:GHSHE:2019:323

Knook, Karen

In deze blog staan wij stil bij een recente uitspraak van het Hof ’s-Hertogenbosch. Werknemer had zich in deze kwestie (zonder toestemming) toegang verschaft tot het mailaccount van een collega, terwijl hij feitelijk niet meer werkte en zijn laptop al had ingeleverd. Als gevolg van deze inbreuk op haar (computer)systemen, stelde werkgever een onderzoek via een externe partij in. De kosten voor dit onderzoek (circa € 30.000,-) wilde werkgever in de procedure bij het Hof op werknemer verhalen. Het Hof ging hier (deels) in mee. Mede gelet op de ernstige inbreuk op de privacy van de collega van werknemer, diende werknemer € 7.500,- aan onderzoekskosten te betalen. Ook werd werknemer veroordeeld tot terugbetaling van de transitievergoeding.

Wat speelde er?
Werknemer is bij werkgever in dienst getreden als manager financiële en juridische zaken. In de loop der tijd zijn spanningen ontstaan tussen werknemer en één van zijn directe collega’s (de directeur-eigenaar van werkgever). Ondanks twee mediationtrajecten zijn partijen niet tot een oplossing gekomen.

Als gevolg hiervan heeft werkgever een ontbindingsverzoek ingediend op grond van een verstoorde arbeidsverhouding (“g-grond”). De kantonrechter heeft de arbeidsovereenkomst ontbonden en werkgever veroordeeld tot betaling van een transitievergoeding. Werknemer heeft zich niet in de beslissing van de kantonrechter kunnen vinden. In hoger beroep heeft hij om herstel van zijn arbeidsovereenkomst verzocht.

Inbreuk (computer)systemen werkgever
In hoger beroep is vast komen te staan, dat werknemer zich regelmatig toegang heeft verschaft tot het mailaccount van de directeur-eigenaar van werkgever, terwijl hij feitelijk niet meer werkte en zijn laptop reeds had ingeleverd. Op die wijze heeft werknemer ruim één jaar lang alle verzonden en ontvangen mailberichten van de directeur-eigenaar kunnen inzien, zonder dat de directeur-eigenaar hiervan op de hoogte was.

Ook is gebleken dat werknemer zich toegang heeft verschaft tot digitale bestanden van de telefooncentrale van werkgever. Hij heeft daardoor gespreksopnamen van de directeur-eigenaar met zijn raadsman kunnen beluisteren.

Betaling van schadevergoeding/onderzoekskosten?
Werkgever heeft in de procedure bij het Hof zelfstandig verzocht om werknemer te veroordelen tot betaling van bijna € 30.000,-. Werkgever heeft daartoe aangevoerd dat zij tot dat bedrag schade heeft geleden als gevolg van het handelen van werknemer, namelijk het op heimelijke wijze inbreken in haar (computer)systemen.

Werkgever heeft een onderzoek door een externe partij laten uitvoeren, omdat zij niet wist op welke wijze de inbreuk plaatsvond, waar werknemer allemaal bij kon, of daar anderen bij betrokken waren en wat zij moest doen om verdere inbreuken te voorkomen. Overigens weigerde werknemer mee te werken aan het onderzoek toen hem dat werd verzocht. Het bedrag van € 30.000,- ziet op de onderzoekskosten die werkgever heeft moeten maken.

Werknemer heeft (onder meer) als verweer aangevoerd dat zijn handelwijze de enige manier was om te bewijzen dat hij onrechtvaardig werd behandeld door werkgever. Ook heeft werknemer aangegeven dat er geen reden was om kosten te maken, aangezien werknemer aan de directeur-eigenaar heeft laten weten dat hij beperkt toegang had tot de ICT-omgeving.

Toewijzing onderzoekskosten
Het Hof volgt de standpunten van werkgever. De handelwijze van werknemer levert een ernstige inbreuk op de privacy van de directeur-eigenaar van werkgever op. Eventuele bewijsnood aan de zijde van werknemer rechtvaardigt zijn handelen niet. Werkgever mocht een nader onderzoek naar de inbreuken instellen. Zeker nu werknemer heeft geweigerd mee te werken aan het onderzoek. Werknemer moet daarom onderzoekskosten betalen. Het Hof begroot de kosten op € 7.500,-.

Geen herstel arbeidsovereenkomst én terugbetaling van transitievergoeding
Het verzoek van werknemer om de arbeidsovereenkomst te herstellen, wordt – mede gelet op het voorgaande – door het Hof afgewezen. Volgens het Hof is voldoende komen vast te staan dat sprake is van een verstoorde arbeidsverhouding.

Ook staat het Hof nog stil bij de (in eerste aanleg) aan werknemer toegekende transitievergoeding. Het Hof acht de gedragingen van werknemer, namelijk het zich zonder toestemming gedurende een langere periode toegang verschaffen tot het mailaccount van de directeur-eigenaar van werkgever, ernstig verwijtbaar. Het Hof heeft werknemer daarom veroordeeld tot terugbetaling van de transitievergoeding (€ 16.230,24) aan werkgever.

Dit artikel is ook te vinden in het dossier Privacy op de werkvloer

Van onze partners

Privacy op de werkvloer

→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over privacy, cybersecurity en data. Abonneer op onze gratis nieuwsbrief.

Abonneer