AUTEURS

Lora Mourcous

website linkedin

Lora Mourcous is advocate bij SOLV Advocaten. Ze is gespecialiseerd in intellectueel eigendom, ICT-recht en privacy.

→ Alle auteurs