AUTEURS

Lankhorst, Harmke

Harmke Lankhorst is advocaat bij SOLV Advocaten en contracteert en procedeert voor klanten op het gebied van privacy, contracten, auteursrecht, merkenrecht en andere (IE- en IT gerelateerde) zaken.

→ Alle auteurs