Let op bij de verwerking van persoonsgegevens van zieke werknemers (deel 3)

22-01-2018

Tonino, Hester

In twee eerdere blogs (zie onderaan dit artikel) ben ik ingegaan op de verwerking van persoonsgegevens van zieke werknemers en de Beleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens. Inmiddels zijn die beleidsregels bij veel organisaties wel bekend. Wij zien echter in de praktijk dat organisaties soms nog onvoldoende aandacht besteden aan bepaalde aspecten rondom het ziekteverzuim en de verwerking van persoonsgegevens.

Enkele voorbeelden:

  • de verzuimregistratie is niet goed beveiligd door passende organisatorische en/of technische maatregelen.
  • de in te vullen formulieren bij een ziekmelding bieden te veel ruimte voor opmerkingen en toelichtingen, terwijl door het opnemen van gesloten vragen voorkomen kan worden dat meer gegevens worden verwerkt dan toegestaan is.
  • zonder voorafgaande beoordeling van de bedrijfsarts, wordt het ziektepercentage van een werknemer vastgesteld en in het verzuimsysteem geregistreerd.
  • er is geen expliciete geheimhouding opgelegd aan werknemers die uit hoofde van hun functie in de organisatie (gezondheids)gegevens van andere werknemers verwerken.
  • gegevens worden langer bewaard dan noodzakelijk is.
  • er is niet goed gedocumenteerd wat de doeleinden zijn voor de verwerking van de persoonsgegevens.
  • het ontbreekt aan informatievoorziening aan werknemers over de verwerking van persoonsgegevens.

Zeker nu de Algemene Verordening Gegevensbescherming bijna van kracht wordt, is het van groot belang na te gaan of uw organisatie alles op orde heeft.


Let op bij de verwerking van persoonsgegevens van zieke werknemers (deel 1)
Let op bij de verwerking van persoonsgegevens van zieke werknemers (deel 2)
Let op bij de verwerking van persoonsgegevens van zieke werknemers (deel 4)

Dit artikel is ook te vinden in het dossier Privacy op de werkvloer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over privacy, cybersecurity en data. Abonneer op onze gratis nieuwsbrief.

Abonneer