Let op bij de verwerking van persoonsgegevens van zieke werknemers (deel 1)

10-03-2016

Tonino, Hester

Voor werkgevers is het van belang om een zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Daarvoor hebben zij informatie van de werknemer nodig. Die informatie is ook nodig om te kunnen beoordelen of het loon moet worden doorbetaald. Een werkgever mag echter niet alle gegevens opvragen en verwerken, omdat een zieke werknemer recht heeft op privacy.

In een op 3 maart 2016 gepubliceerd onderzoeksrapport van de Autoriteit Persoonsgegevens (vroeger het College Bescherming Persoonsgegevens) is een opsomming gegeven van informatie die door een werkgever mag worden gevraagd aan een werknemer bij een ziekmelding en welke gegevens vervolgens mogen worden verwerkt.

Wat mag een werkgever vragen aan een werknemer bij een ziekmelding:

  • het telefoonnummer en (verpleeg)adres;
  • de vermoedelijke duur van het verzuim;
  • de lopende afspraken en werkzaamheden;
  • of de werknemer onder één van de vangnetbepalingen van de Ziektewet valt (niet onder welke);
  • of de ziekte verband houdt met een arbeidsongeval;
  • of sprake is van een verkeersongeval met regresmogelijkheid.

De volgende gegevens mag de werkgever vervolgens verwerken:

  • de werkzaamheden waartoe de werknemer nog wel of niet meer in staat is (functionele beperkingen, restmogelijkheden en implicaties voor het soort arbeid dat de werknemer nog kan verrichten), beoordeeld en teruggekoppeld door de arbodienst/bedrijfsarts;
  • de verwachte duur van het verzuim;
  • de mate waarin de werknemer arbeidsongeschikt is (gebaseerd op functionele beperkingen, restmogelijkheden en implicaties voor het soort arbeid dat de werknemer nog kan verrichten) door de arbodienst/bedrijfsarts beoordeeld en teruggekoppeld;
  • de eventuele aanpassingen of werkvoorzieningen die de werkgever in het kader van de re-integratie moet treffen.

De werkgever mag dus zelf niet vragen wat de zieke werknemer precies mankeert en waardoor dat komt. Informeren naar de aard en oorzaak van de ziekte is wettelijk niet toegestaan. Ook als de werknemer dit uit zichzelf vertelt, mag de werkgever het niet registreren.

Een werkgever mag een werknemer dus ook niet vragen om een vragenlijst in te vullen waarin om medische informatie (ziektegeschiedenis (in het kader van de vangnetregeling) of medicijngebruik) wordt gevraagd. Dit mag alleen de arbodienst of bedrijfsarts doen.

Het is van belang deze regels goed na te leven. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft bijzondere aandacht voor de verwerking van gevoelige medische gegevens en het gebruik van persoonsgegevens binnen de arbeidsrelatie en kan een onderzoek verrichten en een boete opleggen.

Meer artikelen van Pot Jonker advocaten

Let op bij de verwerking van persoonsgegevens van zieke werknemers (deel 2)
Let op bij de verwerking van persoonsgegevens van zieke werknemers (deel 3)
Let op bij de verwerking van persoonsgegevens van zieke werknemers (deel 4)

Van onze partners

Opleiding Privacy in het sociaal domein - 3 daags (vervolg op basiscursus)

Met deze driedaagse opleiding wordt u opgeleid tot privacy professional in het sociaal domein.

→ Lees meer

Basiscursus Privacy in het sociale domein

Deze cursus neemt u mee langs de dilemma’s en vragen die opdoemen in het sociaal domein. Geeft inzicht in de privacy principes, bespreekt de misverstanden zoals ‘toestemming’ en biedt houvast bij de dagelijkse taakuitvoering.

→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over privacy, cybersecurity en data. Abonneer op onze gratis nieuwsbrief.

Abonneer