GGZ Nederland wil weer uitwisseling ROM gegevens, privacyvragen blijven

24-10-2017

GGZ Nederland roept zorginstellingen op om weer behandelgegevens te delen met de externe databank van Stichting Benchmark GGZ (SBG). Het gaat om vragenlijsten die patiënten invullen aan het begin en eind van een behandeling.

Met deze gegevens, zogeheten ROM-data (Routine Outcome Monitoring), wordt de kwaliteit van behandelingen gemeten en gebenchmarkt. De aanlevering van ROM gegevens ligt al enige tijd stil na een onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in een andere zaak. In die zaak werden gegevens aangemerkt als bijzondere persoonsgegevens, die niet zomaar gedeeld mogen worden. Minister Schippers (VWS) liet vervolgens na Kamervragen weten dat geen wettelijke grondslag voor het delen van gegevens aan SBG bestond: een patiënt geeft toestemming om gegevens te verwerken voor een behandeling, maar die toestemming geldt niet voor de benchmark.

Na onderzoek denkt GGZ Nederland dat de verstrekking van gegevens aan SBG toch toegestaan is. Volgens GGZ Nederland is weliswaar geen sprake van gerichte toestemming, maar wel van 'afgeleide toestemming'. Op basis van de parlementaire stukken zou toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens voor 'kwaliteitsbevordering’ verondersteld mogen worden.

De discussie is echter niet over. De landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen & psychotherapeuten (LVVP) adviseert haar leden om de opschorting van aanlevering van ROM-data voort te zetten totdat alle privacyvraagstukken zijn opgelost. Voor hen weegt vooral de onduidelijkheid van de juridische conclusies uit het rapport zwaar: "er is geen juridische eenduidigheid over de vraag of deze toelichting bij de Wgbo kan worden gezien als een mogelijkheid om ook in dit geval uit te gaan van veronderstelde toestemming. Dit is afhankelijk van de interpretatie van het begrip ‘kwaliteitsbevordering en bewaking’. Dit wordt niet verder uitgewerkt in de literatuur, jurisprudentie of andere bronnen. Juridisch gezien is het daarom niet mogelijk om met zekerheid te zeggen of deze vorm volstaat als verwerkingsgrondslag."

De LVVP ziet hierin een groot risico voor haar leden. Mocht de interpretatie door een rechter of Autoriteit Persoonsgegevens (AP) niet worden geaccepteerd dan is de verwerking onrechtmatig. Dit opent de deur voor klachten, boetes van de AP en tucht- en civiele zaken. Dit kan consequenties hebben voor behandelaren en bestuurders. Veel leden van de LVVP zijn hoofdelijk tuchtrechtelijk aansprakelijk en kunnen direct geraakt worden. Wel raadt de LVVP haar leden aan ROM gegevens te blijven verzamelen en deze anoniem, en niet via SBG, te gebruiken om te benchmarken.

Zie ook

http://www.ggznederland.nl/actueel/gebruik-rom-voor-leren-en-verbeteren-hervat

Van onze partners

Privacy in het sociaal domein

→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over privacy, cybersecurity en data. Abonneer op onze gratis nieuwsbrief.

Abonneer