.eu domeinnamen na een harde Brexit

17-01-2019

Meijboom, Alfred

De Brexit heeft ook gevolgen voor houders van .eu domeinnamen omdat artikel 4(2)(b) van Verordening (EG) 733/3003 bepaalt dat alleen rechtspersonen en natuurlijke personen die in de EER zijn gevestigd of daar woonachtig zijn een .eu domeinnaam kunnen registeren. Na de Brexit kunnen bedrijven en particulieren in het Verenigd Koninkrijk geen .eu domeinnaam meer aanvragen, tenzij zij ook een adres in de EU hebben. Volgens de laatste cijfers zijn de houders van iets meer dan 273.000 .eu domeinnamen in het Verenigd Koninkrijk gevestigd, waarmee het Verenigd Koninkrijk op drie landen na de meeste .eu domeinnaamregistraties heeft. Het aantal .eu domeinnaamregistraties van Britse houders neemt sinds het in gang zetten van de Brexit procedure echter gestaag af.

Met betrekking tot bestaande .eu domeinnamen waarvan de houder in het Verenigd Koninkrijk gevestigd of woonachtig is geldt dat de Registry (EURid) bevoegd is om deze in te trekken omdat de houders niet langer aan de eisen van artikel 4(2)(b) voldoen. EURid kan dat op eigen initiatief doen. In de praktijk zal EURid dat alleen doen op instructie van de Commissie van de EU. Op 10 april 2018 heeft de Commissie EURid evenwel laten weten dat EURid voorbereidingen moet treffen zodat de intrekking van de rechten op .eu domeinnamen van bestaande houders die niet langer in aanmerking komen voor registratie van .eu domeinnamen in geval van een harde Brexit per 30 maart 2019 kan plaatvinden. EURid heeft verschillende scenario’s gemaakt om de instructies van de Commissie uit te voeren en, indien nodig, houders uit het Verenigd Koninkrijk hun rechten op .eu domeinnamen in te trekken.

Hetzelfde geldt voor registrars die in het Verenigd Koninkrijk zijn gevestigd, omdat zij bij een harder Brexit op 29 maart 2019 hun accreditatie bij EURid verliezen. Houders van .eu domeinnamen die door deze registrars zijn geregistreerd dienen voor de Brexit hun .eu domeinnamen te verhuizen naar een registrar die in de EEA gevestigd is. Dit betreft met name ook houders die zijn gevestigd in een andere EEA staat dan het Verenigd Koninkrijk en van de diensten van een in het Verenigd koninkrijk gevestigde registrar gebruik hebben gemaakt..

Het is denkbaar dat er een overgangsregeling komt om houders in de gelegenheid te stellen om maatregelen te nemen om de gevolgen van intrekking het hoofd te bieden. Dit is echter niet zeker. Vanwege de onzekerheden adviseren wij houders van .eu domeinnamen die in het Verenigd Koninkrijk zijn gevestigd:

  • om .eu domeinnaam voor 30 maart 2019 over te dragen aan een partij die de overblijvende EEA landen is gevestigd of woonachtig is. Als de houder van de .eu domeinnaam een gelieerde onderneming in de EEA heeft ligt het voor de hand dat de rechten aan die onderneming worden overgedragen. Als dat niet het geval is bestaan er partijen die een domeinnaam in trust willen nemen ten behoeve van de werkelijke gebruiker.
  • indien overdracht van de .eu domeinnaam niet kan of niet wenselijk is, dienen maatregelen getroffen te worden om de activiteiten onder de domeinnaam (website, email., etc.) uiterlijk op middernacht 29 maart 2019 over te zetten op een ander (niet .eu) domein. Hierbij dient vanzelfsprekend voor ogen te worden gehouden dat de houder niet meer op het internet te vinden zal zijn onder de .eu domeinnaam en geen e-mails meer kan ontvangen op een .eu e-mailadres.
  • indien voor de tweede optie wordt gekozen verdient het toch de voorkeur om de .eu domeinnaam tijdelijk te verhuizen naar een houder met vestiging in de EEA om ervoor te zorgen dat er naar de nieuwe website, e-mailadres kan worden doorgelinkt.
  • voor.eu domeinnamen die door een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde registrars zijn geregistreerd geldt dat deze niet later dan 29 maart 2019 moeten worden verhuisd naar een registrar die in de EEA is gevestigd.

Meer artikelen van Kennedy Van der Laan

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over privacy, cybersecurity en data. Abonneer op onze gratis nieuwsbrief.

Abonneer