Doorgifte van gegevens tussen Japan en EU

08-08-2018

Thomas van Essen

Op 17 juli 2018 hebben de EU en Japan een handelsverdrag gesloten dat betrekking heeft op handel in goederen, diensten en investeringen. Het verdrag heeft als doel de handel met Japan makkelijker en goedkoper maken.

In het kader van dit handelsverdrag hebben de EU en Japan ook afspraken gemaakt over de doorgifte van persoonsgegevens van Japan naar de EU en vice versa. Overeengekomen is om elkaars gegevensbeschermingssystemen als “gelijkwaardig” te erkennen.

Uitgangspunt onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is dat persoonsgegevens vanuit de EU alleen doorgegeven mogen worden aan landen met een passend beschermingsniveau.

In dat kader kan de Europese Commissie een zogenaamd adequaatheidsbesluit nemen waarin wordt besloten dat een derde land in kwestie een passend beschermingsniveau heeft. Persoonsgegevens kunnen in dat geval zonder verdere belemmeringen (zoals de EU Model Clauses) aan dat land worden doorgegeven (uiteraard dient daarnaast ook aan de andere vereisten uit de AVG te worden voldaan).

Anders dan bij eerdere adequaatheidsbesluiten is er in het geval van Japan geen sprake van een eenzijdige verklaring van de EU maar van een wederzijdse erkenning. Zowel de EU als Japan zullen nu hun interne procedures opstarten om deze vaststelling van adequaatheid goed te keuren. Met deze regeling voor "wederzijdse adequaatheid" ontstaat volgens de Europese Commissie 's werelds grootste zone voor veilig gegevensverkeer.

Voor de EU betekent dit het inwinnen van een advies van het Europees Comité voor gegevensbescherming (ECG) en groen licht van een comité van vertegenwoordigers van de EU-lidstaten. Zodra deze procedure is afgerond, zal de Commissie het adequaatheidsbesluit over Japan vaststellen.

Japan heeft toegezegd een aantal additionele waarborgen door te voeren met betrekking tot de doorgifte van persoonsgegevens naar Japan. Het gaat onder meer om:

  • Uitbreiding van de definitie van bijzondere persoonsgegevens;
  • Aanscherping van de voorwaarden waaronder persoonsgegevens uit de EU naar een nader derde land kunnen worden doorgegeven;
  • Uitbreiden van het recht op inzage en rectificatie.

Naleving van deze voorwaarden kan worden afgedwongen voor de Japanse onafhankelijke gegevensbeschermingsautoriteit (PPC) en de Japanse rechter.

Verder wordt een klachtenmechanisme geïntroduceerd voor onderzoek en behandeling van klachten van Europese burgers over toegang tot hun gegevens door de Japanse overheid. Dit nieuwe mechanisme zal worden beheerd door en onder toezicht staan van de Japanse onafhankelijke gegevensbeschermingsautoriteit.

Lees hier het persbericht van de Europese Commissie.


Meer artikelen van SOLV Advocaten

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over privacy, cybersecurity en data. Abonneer op onze gratis nieuwsbrief.

Abonneer