Concurrentieregels voor bedrijven versoepeld tijdens de coronacrisis

26-03-2020

Veel bedrijven ondervinden grote economische gevolgen van de coronacrisis. Om de economische gevolgen van de crisis te beperken versoepelt de Autoriteit Consument en Markt (ACM) het toezicht op naleving van de mededingingsregels.

auteurs: Annemieke van der Beek & Minke de Haan

Meer ruimte voor samenwerking

De ACM geeft bedrijven de ruimte om afspraken te maken die buiten tijden van crisis niet gemaakt mogen worden. Met een beroep op het algemeen belang is het mogelijk binnen het kader van de mededingingsregels dergelijke afspraken te maken, zolang deze niet verder gaan dan noodzakelijk is in verband met de crisis. Er kunnen afwegingen worden gemaakt die in normale omstandigheden niet zo snel zouden worden gemaakt. Dit heeft Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de ACM, gezegd in een interview met het Financieel Dagblad: “Dit is geen normale tijd.”

Snoep geeft enkele voorbeelden van afspraken die nu toelaatbaar worden geacht. Onder deze 'crisisaanpak' kan het geoorloofd zijn voor bedrijven om (normaliter verboden) concurrentiegevoelige informatie uit te wisselen. Zo mogen supermarkten elkaar informeren over de omvang van hun voorraden en mogen groothandels in geneesmiddelen elkaar op de hoogte stellen van de hoeveelheid artikelen die zij verkopen. Logistieke dienstverleners mogen samenwerken om de Nederlandse burgers van levensmiddelen te voorzien. Branches mogen met elkaar afspraken maken over een soepele omgang met debiteuren. Ook op het gebied van fusies- en overnames versoepelt de ACM haar handhaving. Indien bedrijven in problemen zijn gekomen door vraaguitval en willen fuseren om een faillissement te voorkomen, zal de ACM coulant omgaan met een verzoek om ontheffing van de stand-still periode. Dit betekent dat de goedkeuring van de ACM niet behoeft te worden afgewacht voordat de concentratie wordt uitgevoerd.

Geen einde van de handhaving

Snoep roept bedrijven echter op niet verder te gaan dan noodzakelijk is om de crisis te bezweren. Dit betekent dat ook in deze crisistijd een mededingingsrechtelijke toets moet worden gedaan of een afspraak verboden is of gerechtvaardigd op grond van overwegingen van bijvoorbeeld algemeen belang. Ook waarschuwt de ACM op haar website dat de coronacrisis geen aanleiding mag zijn voor bedrijven om misbruik te maken van onzekerheden en schaarste. Bedrijven mogen onderling niet afspreken prijzen te verhogen. Dominante ondernemingen mogen nog steeds geen excessieve prijsverhogingen doorvoeren. Misleiding van consumenten is niet toegestaan. Verkopers mogen geen onterechte claims doen. Bedrijven moeten juiste en realistische informatie blijven geven als producten door bijvoorbeeld sluiting van fabrieken later of niet meer geleverd kunnen worden. De ACM zal volgens Snoep “niet schromen om in te grijpen” bij dit soort praktijken.


Meer artikelen van Kennedy Van der Laan

Van onze partners

Governance en financieel toezicht

→ Lees meer

Wwft cursussen

→ Lees meer

Financieel toezicht in vogelvlucht

→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over privacy, cybersecurity en data. Abonneer op onze gratis nieuwsbrief.

Abonneer