Banken schuiven hun Wwft-verplichtingen door naar hun klanten

25-12-2019

Marco Anink

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (de Wwft) legt aan instellingen verplichtingen op die witwassen en terrorismefinanciering zo veel mogelijk moeten voorkomen. De meest bekende Wwft-instelling, de bank, schuift haar anti-witwasverplichtingen in de praktijk echter vaak grotendeels door naar haar klanten.

coauteur: Jasper Schnezler

Zo moet u als klant opeens zelf cliëntenonderzoeken verrichten, zelf de zogeheten UBO('s) van uw zakelijke relaties achterhalen en zelf de oorspronkelijke herkomst van binnenkomende betalingen bepalen. U wordt dus geconfronteerd met hoge compliance-kosten.

Kunstmatige verlegging van Wwft-verplichtingen naar ondernemers

U heeft als klant van de bank in principe geen Wwft-verplichtingen, tenzij u zelf als een Wwft-instelling kwalificeert. Banken, die deze verplichtingen dus wel hebben, kunnen aanzienlijke boetes van toezichthouders opgelegd krijgen als ze daar niet (genoeg) aan voldoen, zoals de EUR 675 + 100 miljoen bij ING en de forse boete die ABN nog wacht.

Dit heeft ertoe geleid dat banken tegenwoordig steeds meer risicomijdend handelen. Zo eisen banken van u dat u de bank helpt bij hun Know Your Customer-verplichtingen (KYC-verplichtingen) door informatie aan te leveren. Het kan daarbij gaan om informatie over o.a. uw transacties, de uiteindelijk belanghebbende (UBO), de uiteindelijk belanghebbende achter uw zakelijke relaties en de oorspronkelijke herkomst van betalingen.

Bent u verplicht om die informatie aan te leveren?

Er bestaat weliswaar geen wettelijke bepaling die u als ondernemer verplicht om dit onderzoek voor uw bank te verrichten, maar u bent dit contractueel wel verplicht. Op grond van de Algemene Bankvoorwaarden moet u de bank desgevraagd informeren.

Deze verplichting is niet grenzeloos

De bank mag niet zomaar alles van u vergen. Op grond van haar (bancaire) zorgplicht dient de bank ook tegenover uw onderneming zorgvuldig te handelen. Zo oordeelde de Rechtbank Amsterdam in april 2019 dat de KYC-eisen die de bank aan haar klant had gesteld disproportioneel hoog waren. De rechtbank overwoog in dat verband onder meer dat door het KYC-onderzoek duidelijk moet worden wie precies achter de klant zit, maar niet wie achter de klant van de klant zit (KYCC).


Van onze partners

Wwft cursussen

→ Lees meer

Governance en financieel toezicht

→ Lees meer

Financieel toezicht in vogelvlucht

→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over privacy, cybersecurity en data. Abonneer op onze gratis nieuwsbrief.

Abonneer